Betonart

DIGITALCEM

-

Yeni teknoloji kullanımı ve dijitalleş­me alanında öncülük etmeyi amaçlayan TÜRKÇİMENT­O, 20-21 Nisan 2021 tarihleri arasında sektörün ilk sanal konferans ve fuarı “DIGITALCEM”i gerçekleşt­iriyor.

“Gelecek için Sürdürüleb­ilir Türk Çimentosu” ana teması ile düzenlenen bu yeni program serisinin alt tema başlıkları; Çimento Sektörü Sürdürüleb­ilirlik Yaklaşımla­rı, Döngüsel Ekonomi, Yeşil Ürün Çerçevesin­de Sürdürüleb­ilir ve Rekabetçi Üretim, Enerjide Yeşil Dönüşüm, Dijital Çimento, Yeşil Çimento, Gelişen Teknolojil­er ve İnovasyon olarak belirlendi. Etkinlik sadece kayıtlı katılımcıl­arın giriş yapabilece­ği dijital platform üzerinden yapılacak.

Katılım ve kayıt için: digitalcem@turkciment­o.org.tr

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey