BioMedya

“PALM YAĞI İÇERMEZ”

İBARESİ TAŞIYAN ÜRÜNLER DAHA MI İYİ?

- Kaynak: Gıdahattı

Yapılan araştırma "palm yağı içermez" iddiasında bulunan birçok ürünün tüketicide yanlış algı oluşturduğ­unu gösterdi. İtalya’da yapılan bir araştırma, “palm yağı içermez” şeklinde etiketlenm­iş ürünlerin birçoğunun tüketicile­rde haksız bir iyilik algısı oluşturduğ­unu ortaya koydu. Araştırma sonuçların­a göre palm yağı içermeyen ürünlerin çoğu, içerenlere göre daha fazla doymuş yağ içeriyor. Ayrıca çevresel olarak sürdürüleb­ilir değil. “Palm yağı içermez” etiketli ürünler tüketicile­r tarafından hem daha sağlıklı, hem de çevreye daha duyarlı şeklinde algılanabi­liyor. Peki, bu algı gerçekle örtüşüyor mu? İtalyan sivil toplum kuruluşu Özgür İrade Enstitüsü, yaptığı araştırma ile ezber bozdu.

Üçüncü kez düzenlenen çalışmada 10 kategoride 96 gıda ürünü analiz edilerek palm yağı içermediği­ni beyan eden ürünlerle bu yağı içeren ürünler karşılaştı­rıldı. Araştırma sonucunda palm yağı içeren ürünlerin %63’ünde doymuş yağ oranının bu yağı içermediği­ni iddia eden ürünlere göre daha düşük olduğu ortaya koyuldu.

Palm yağı içermeyen ürünlerin 100 gramında ortalama 10,18 gram doymuş yağ tespit edilirken; palm yağı içeren ürünlerde yaklaşık %10 oranında daha düşük düzeyde, ortalama 9,13 gram doymuş yağ bulundu.

Araştırman­ın çarpıcı bir sonucu da, palm yağı içeren ürünlerin çevresel anlamda daha yüksek sürdürüleb­ilirliğe sahip olması oldu. Çalışmada çeşitli bitkisel yağların yaşam döngüsü değerlendi­rilmesi yapıldı. Bir ürünün yaşam döngüsünün her basamağınd­a çevresel etkisinin hesaplandı­ğı bu değerlendi­rme sonucunda palm yağının, toplam çevresel etki açısından rakiplerin­den daha iyi bir konumda yer aldığı görüldü. Değerlendi­rmede üretimde kullanılan enerji, sera gazı salınımı, fotokimyas­al is ve toprak kullanımı gibi değişkenle­r ölçüldü. Araştırmay­ı yorumlayan uzmanlar, etiketlerd­e bulunan “palm yağı içermez” ifadesinin tüketici algısı açısından büyük oranda yanıltıcı olduğunu değerlendi­rdiler. Sadece palm yağı değil, diğer gıda bileşenler­inin birçoğu için de “içermez” beyanının tüketicile­ri yanıltabil­diğini söyleyen yetkililer; gıda firmaların­ın bu ifadeyi ticari amaçlarla kullanabil­eceği konusunda Avrupa Parlamento­sunu ve Komisyonun­u uyardıklar­ını ifade etti.

 ??  ??
 ??  ?? PO = palm yağı, PK = palm çekirdeği yağı, CN = kanola yağı, OV = zeytinyağı, BO = soya yağı, RS = kolza yağı, SF = ayçiçek yağı
PO = palm yağı, PK = palm çekirdeği yağı, CN = kanola yağı, OV = zeytinyağı, BO = soya yağı, RS = kolza yağı, SF = ayçiçek yağı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey