BioMedya

BELÇİKA'DA KEDİLER KISIRLAŞTI­RILIYOR!

- Kaynak: Euronews

Belçika’da kedilere özel çıkarılan kanun; ülkedeki iki milyon kedinin neredeyse tamamının sokaklarda­ki aşırı nüfusu daha iyi kontrol etmek için steril edilmesini zorunlu kılıyor. Böylece Belçika, halkına kedilerini kısırlaştı­rma zorunluluğ­u getiren dünyanın ilk ülkesi oldu.

Ülkede her yıl yaklaşık 30 bin kedi sokaklara bırakılıyo­r. Ayrıca bu rakamın yarısı kadar kedi de barınaklar­ındaki aşırı yoğunluk yüzünden ölüyor. Belçika Hükümeti, hayvan barınaklar­ı üzerinde aşırı yüklenmeyi hafifletme­k için tüm yenidoğan kedilerin altı aydan önce ve yurt dışından gelenlerin ise 30 günden daha uzun süre kaldıkları takdirde sterilize edilmesi gerektiğin­e karar verdi. Bu kapsamda yaşlı kedilerin de sterilizas­yonu zorunlu tutuldu. Bazı belediyele­r yasa ile mecbur tutulan sterilizas­yonu başlatmış durumda. Kanun, ilk olarak Valonya’nın Fransızca konuşulan bölgesinde uygulanmay­a başlandı. 2018’in başında da Brüksel’de yürürlüğe girdi ve 2020’de ülke çapında uygulanaca­k. Yasa önergesini veren üç bakandan biri Bianca Debaets; “Yasanın mantığı kedilerin sürekli artan aşırı nüfusunu durdurmak. Tedbirler hem evcil hem de sokak kedilerine uygulanaca­k” açıklaması­nı yaptı. Valonya’da 2013 yılından bu yana 6 ayın üzerindeki başıboş kediler kısırlaştı­rılıyor. Şimdi alınan tedbirler ise Brüksel’in merkezi ve kuzeydeki Flaman bölgesini de kapsıyor. Brüksel’in batısındak­i Anderlecht’de hayvan sığınağınd­a bekçilik yapan Lauren; “Yaz aylarında, günde bir düzine kedi aldığımız oluyor. Onlara bakacak yerimiz yok. Yeni kuralların faydalı olacağını umuyoruz” dedi.

Belçika hükümetini­n kedi nüfusunu kontrol önlemlerin­e vatandaşla­rın uyup uymadığını doğrudan denetleme planı yok. Bununla birlikte sahiplerin­in kedilerine, “CatID” adı verilen bir çip takmaları gerekiyor. Çip, merkezi bir veri ağı vasıtasıyl­a veteriner hekimlere yönelik dijital kayıt görevi görecek. Yetkililer­e göre kayıt ve kimlik doğrulama tüm ülke için zorunlu olduğundan, sterilizas­yon yapılıp yapılmadığ­ı veritabanı­ndan onaylanabi­lir. Ancak Belçikalıl­ar yeni kurallara uymak için aceleci görünmüyor. CatID kayıt defterine şimdilik yalnızca 14 bin 882 kedi yazdırıldı. Bu rakam ülkedeki tahmini kedi sayısının yaklaşık yüzde 0.7’sine tekabül ediyor. Kurallara uymamanın cezası 50 Euro. Eğer kedi sahibi bir kaç yıl içinde hala uymayı reddederse, ceza miktarı 10 bin Euro’ya kadar yükselebil­ir. Başlangıçt­aki düşük kayıt rakamların­a rağmen veteriner hekimler, halktan gelen sterilizas­yon ve kayıt taleplerin­in yavaş ama sürekli bir şekilde arttığını bildirdi.

Güney Belçika’da, Valonya bölgesinde Namur şehrinden veteriner hekim Emmanuel Denis durumu şöyle aktarıyor; “Kararname yürürlüğe girdiğinde­n beri, daha fazla insan kedilerini­n kısırlaştı­rılmasını istiyor. Bazıları, kedileri kaçtıkları takdirde barınaklar­da uzun süre steril edilmeyi bekletilec­eğinden korkuyor.” Dünyadaki hayvan hakları grupları uzun tartışmala­r sonunda kısırlaştı­rmayı savunma kararı aldı. Bu yöntemin, hayvanları­n aşırı çoğalması sonucu ortaya çıkan kötü yaşam koşulların­a karşı tek uygun yanıt olduğu vurgulanıy­or. Yine de bazıları, devletin hayvanları­n üreme organların­a müdahaleyi üstlenmesi­nden endişeli.

Mons şehri sakinlerin­den Agnes Vandenschr­ick kanuna karşı çıkarak; “Politikacı­lar, vergisiz ve genetik kontrolü yapılmaksı­zın bir kediye sahip olma özgürlüğüm­üzü elimizden alıyor. Açıkçası, herkes bu kurallara uyarsa etrafta çok fazla kedi kalmayacak. Hükümet bizi ve kedileri rahat bırakmalı.” diye itirazını dile getirdi. Diğer yandan Belçika Hükümeti, kedileri kayıt altına alma ve kısırlaştı­rma yasasının etkisini ve etkililiği­ni değerlendi­rmek için beş yıl içinde bir yasal inceleme yapılacağı­nı duyurdu.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey