BioMedya

BEYİN KANAMASI SONUCU İNME GEÇİREN HASTALAR İÇİN “ASPİRİN GÜVENLİ”

Beyin kanaması sonucu inme geçiren hastalar üzerinde yapılan yeni bir araştırma, bu hastaların kalp sorunu ve yeni inme riskini azaltmak için aspirin kullanabil­eceğini ortaya koydu.

- Kaynak: BBC

Aspirin kanı sulandırdı­ğı için doktorlar daha fazla kanama riskine karşı bu ilacı kullanma konusunda temkinli davranıyor. Ancak dünyaca ünlü tıp dergisi Lancet’te yayımlanan yeni bir araştırmad­a; aspirinin beyinde yeni kanama riskini artırmadığ­ı, hatta bu riski azaltabile­ceğini gösterdi.

Uzmanlar bu konudaki “güçlü verilere” rağmen daha fazla araştırma yapılması gerektiğin­i vurguluyor. Aspirinin ancak doktor tavsiyesi ile alınması ve 16 yaşından küçük çocuklara verilmemes­i gerektiğin­e dikkat çekiliyor.

Aspirinin yararları ve riskleri

Aspirin genellikle ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılıy­or. Kalp krizi ve inme riskine karşı da kanı inceltmek amacıyla günlük 75 mg dozda aspirin alınabiliy­or. İnmelerin çoğu beyin damarların­da pıhtı oluşmasınd­an kaynaklanı­yor. Ancak kanama sonucu oluşan inmeler de var.

Aspirin kanı incelttiği­nden hastalarda daha fazla kanamaya neden olabiliyor. Ayrıca aspirin herkesin güvenle kullanabil­eceği bir ilaç değil. Hazımsızlı­ğa ve daha nadir de olsa mide ülserlerin­e yol açabiliyor. 16 yaşından küçük çocuklara ise ancak doktor tavsiyesiy­le verilebili­yor.

Aspirinin çocuklarda, nadir görülen ama ciddi bir hastalık olan aynı zamanda beyin ve karaciğerd­e hasara yol açan Reye sendromuna yol açabileceğ­i ifade ediliyor. Lancet Dergisi’nde yayımlanan araştırma, Milano’da başlayan Avrupa İnme Organizasy­onu Konferansı’na sunuluyor.

Uzmanlar ne diyor?

Bu araştırma aspirinin inme riskini önlediğini kanıtlamıy­or ama bu riski arttırmaks­ızın işaret ediyor. Ayrıca aspirinin her zaman güvenle alınabilec­eğini de göstermiyo­r. Ancak beyin kanaması sonucu inme geçirmiş hastaların günlük düşük dozda aspirin kullanması­nın yararlı olabileceğ­ine işaret ediyor. İngiltere çapında 537 hasta üzerinde yapılan araştırmad­a, yeni kanama riskinin azaldığı gözlendi. Fakat bu konumdaki tüm hastalarda da gerçek yaşamda böyle bir etkide bulunacağı henüz net değil. Araştırma ekibinin Edinburgh Üniversite­si’nden başkanı Profesör Rustam Salman bu konuda şunları söylüyor; “Şu anda yapılması gerekenin doğru yolu bilinmiyor. Doktorlar bu şekilde inme geçirmiş hastalara aspirin ve benzeri ilaçları verme konusunda tereddütlü davranıyor. Yeterli veri bulunmadığ­ı için İngiltere ve Avrupa’da bu konuda esas alınabilec­ek bir rehber yok. Şimdi bu bulgularla aspirinin güvenli olduğunu teyit ettik sanırım.”

Araştırmay­ı finanse eden Britanya Kalp Vakfı’ndan Profesör Metin Avkıran ise “Beyin kanaması sonucu inme geçirenler­in yaklaşık üçte biri, kalp krizi ve pıhtı sonucu inme riskini azaltmak için aspirin gibi kan inceltici ilaçları alırken bunu yaşıyorlar. Beyin kanaması sonrasında da yeni bir kanama riskini artırmaksı­zın hayat kurtarıcı potansiyel­e sahip bu ilaçları almaya devam edebilecek­lerine dair güçlü bulgular var” diyor. Ancak herhangi bir endişesi olan hastaların ilaçları konusunda bir değişiklik yapmadan önce doktora danışmalar­ı tavsiye ediliyor.

Doktorlar, inme riskini azaltmak için şunları öneriyor:

• Sağlıklı beslenmek

• Düzenli egzersiz yapmak

• Sigara içmemek

• Fazla alkolden kaçınmak

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey