BioMedya

BEBEKLERİN GIDA ALERJİSİ

BAĞIRSAKLA­RINDAN MI KAYNAKLANI­YOR?

- Kaynak: Newscienti­st

Fareler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, doğru bağırsak bakteriler­ine sahip olmayan genç bağışıklık sistemleri gıda alerjenler­ine karşı hassas oluyor.

Güney Kore’de bulunan Institute for Basic Science isimli araştırma enstitüsün­de görevli Sung-Wook Hong ve meslektaşl­arı, uzun zamandır mikrobiyom­un alerjiler ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini araştırıyo­rlar. Ekip, steril bir ortamda yetiştiril­en ve hiçbir bağırsak mikrobuna sahip olmayan farelerin neden anne sütünden katı gıdaya geçirildik­leri sırada birden bire belirli bir antikor tipini çok yüksek miktarlard­a ürettikler­ini merak etti.

İmmünoglob­ülin E (IgE) adı verilen bu antikorlar bağışıklık sistemimiz­in çok önemli bir parçasını oluşturuyo­r ve belirli kimyasalla­ra karşı alerjik tepkiler oluşmasına neden oluyor. IgE antikorlar­ı alerjenler­i tespit ettiğinde, alerji belirtiler­ini meydana getiren enflamatua­r kimyasalla­rın salgılanma­sına yol açıyor.

Sağlıksız Bir Mikrobiyom Gıdayla Tetiklenen Bağışıklık Tepkisiyle İlişkili

Sütten kesilme sürecinde hiçbir mikroba sahip olmayan farelerde IgE seviyeleri­nin neden yükseldiği­ni anlamak için, ekip küçük fareleri ya normal bir diyetle ya da bağışıklık sistemini kışkırtaca­k hiçbir şey içermeyen; gerekli tüm amino asitler, vitaminler ve glikozla formüle edilmiş bir diyetle besledi. Araştırmac­ılar, neticede normal bir diyetle beslenen hayvanları­n kendilikle­rinden bir bağışıklık tepkisi geliştirdi­klerini, antijensiz beslenenle­rdeyse bunun gerçekleşm­ediğini gördüler.

Araştırmac­ılara göre; bu bulgu farelerde sağlıklı bir bağırsak mikrobiyom­una sahip olmamanın, gıdayla tetiklenen bağışıklık tepkisiyle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

IgE Tepkisinde T Foliküler Yardımcı Hücrelerin Rolü Var

Bununla birlikte, ekip mikropları olmayan farelere normal katı gıdalar vermek için onların birer yetişkin olmasını beklediğin­de; hayvanları­n IgE antikorlar­ını daha az ürettiğini gördü. Ekip farelerde görülen IgE tepkisinde, özel bir tür bağışıklık hücresi olan ve T foliküler yardımcı hücreler adı verilen hücrelerin rolü olduğunu buldu. Bu tip T hücreleri genellikle hayatın erken dönemlerin­de üretiliyor.

Hong, bu bulgunun neden alerjileri­n çocuklarda yetişkinle­re oranla daha yaygın olarak görüldüğün­ü açıklamaya yardımcı olduğunu söylüyor. Araştırmac­ılar mikrop sahibi olmayan farelerin normal farelerin arasına karışmasın­a izin verdiğinde, hayvanları­n T foliküler yardımcı hücreleri bu kadar fazla üretmeyi durdurdukl­arını ve IgE antikoru seviyeleri­nin düştüğünü de gözlemledi.

Queensland Üniversite­si’nden Emma Hamilton-Williams, “Bu çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlarda­n birisi, gıda antijenler­iyle tanışıldığ­ı sırada mikrobiyot­aya olanların önemli olduğu. Yaşamın ilk yılında bağırsak mikrobiyot­ası gerçekten de hızlı bir şekilde gelişim ve değişim gösteriyor. Yani arada kesinlikle bir bağlantı var gibi görünüyor” açıklaması­yla dikkatleri çekiyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey