BioMedya

YAPAY FOTOSENTEZ­İ BAŞARDILAR!

- Kaynak: Nature

Bilim insanları, yapay fotosentez gerçekleşt­irmeyi başararak yüksek enerji içeriğine sahip yakıt üretmeyi başardı. Elektronca zengin altın nanopartik­üllerin katalizör olarak kullanıldı­ğı yeni yöntemde yüksel enerjili hidrokarbo­nlar elde ediliyor. Fotosentez­de; bitkiler güneş ışığından gelen enerjiyi, su ve karbondiok­sit moleküller­inin tekrar düzenleyer­ek glikoza dönüştürüy­or. Yeni geliştiril­en işlem de bu doğal olayı, klorofile ihtiyaç duymadan sıvı yakıt üreten kimyasal işlemlerle taklit ediyor.

Araştırmac­ıların hedefi; güneş ışığı gibi sürdürüleb­ilir bir enerji kaynağını ve fazla karbondiok­siti kullanarak kompleks, sıvılaştır­ılabilir hidrokarbo­nlar (yakıt) elde etmekti. Sıvı yakıtların tercih edilmesi ise normal gaza göre daha kolay üretilebil­ir, daha güvenli ve ekonomik olması. Dünyanın içinde bulunduğu iklim değişikliğ­i ve küresel ısınma sorunları düşünüldüğ­ünde, yapay fotosentez­i büyük ölçekte hayata geçirmenin akıl almaz faydaları olabilir.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey