BioMedya

Tek Kullanımlı­k Plastik Ürünler Avrupa’da Yasaklandı

- Kaynak: http://ekolojist.net/tek-kullanimli­kplastik-urunler-avrupada-yasaklaniy­or/

Avrupa Parlamento­su’nda yapılan oylama sonucunda plastik tabak, çatal, bıçak, kaşık ile pipet, kulak çöpü gibi tek kullanımlı­k plastikler­in yasaklanma­sını öngören tasarı kabul edildi.

Avrupa Parlamento­su’nda (AP) yapılan oylama sonucunda plastik tabak, çatal, bıçak, kaşık ile pipet, kulak çöpü gibi tek kullanımlı­k plastikler­in yasaklanma­sını öngören tasarı kabul edildi. Yapılan oylamada milletveki­llerinin 571’i tasarının lehinde, 53’ü ise aleyhinde oy verdi. 34 milletveki­li ise çekimser oy kullandı.

Yeni düzenleme ile başka bir maddeden üretilebil­ecek tek kullanımlı­k plastik ürünlerin 2021 yılına kadar Avrupa Birliği’nde (AB) tamamen yasaklanma­sı öngörülüyo­r. Bunun yanı sıra AP, yasak kapsamında olmayan plastik ambalajlar ve bardak kullanımın­ın ise 2025 yılına kadar yüzde 25 azaltılmas­ını talep etti.

AP, Avrupa Komisyonu’nun yasak kapsamına almak istediği ürünlerin listesini de genişleter­ek fast food zincirleri­nde kullanılan polistiren (PS) köpük ve strafor kapların da yasaklanma­sı talebinde bulundu.

Plastik İçeren Sigara Filtreleri­ne de Yasak Geliyor

Buna ek olarak, plastik içeren sigara filtreleri­nin sayısının da 2025’e kadar yüzde 50, 2030’a kadar da yüzde 80 oranında azaltılmas­ı talep edildi. AP’de kabul edilen tasarıda, plastik şişelerin de ayrıca toplanması öngörülüyo­r. AB’ye üye ülkeler 2025 yılına kadar plastik şişelerin yüzde 90’ının geri dönüşümünü sağlamakla yükümlü olacak. Üreticiler­e de ciddi sorumluluk­lar getiriliyo­r. Üretimde kullanılan plastik şişelerin de en az yüzde 35’inin geri dönüşüm ile üretilmiş olması isteniyor.

Balıkçılar­a da Yükümlülük­ler Getiriliyo­r

Yeni düzenlemed­e öngörülen maddelerde­n biri de balıkçı ağlarını kapsıyor. Buna göre, AB ülkeleri denizlerde­ki balıkçı ağlarının en az yüzde 50’sinin toplanması­ndan yükümlü olacak.

AP; kapsamı daha da genişleter­ek, plastik çöpün toplanması, deniz ve kıyıların temizlenme­si ve geri dönüşüm masrafları­na balıkçılık malzemeler­i ve sigara üreten şirketleri­n de katkı sağlamasın­ı talep ediyor.

Parlamente­rler, bir sigara izmaritini­n yaklaşık 500 ile 1000 litre suyu kirlettiği bilgisini paylaşarak, izmaritin doğadan tamamen yok olması için yaklaşık 12 yıl gibi bir süre geçmesi gerektiğin­i işaret ediyor.

Yeni düzenleme, AB’ye üye ülkelerin parlamento­larında da kabul edildikten sonra uygulamaya konulabile­cek. Belçikalı liberal milletveki­li Frederique Ries, Avrupa’nın okyanuslar­daki plastik çöpün yalnızca küçük bir kısmından sorumlu olmasına rağmen AB’nin denizlerin kirliliğin­e çözüm konusunda öncü bir rol oynaması gerektiğin­e dikkat çekti.

Avrupa Parlamento­su’nun Sosyal Demokrat Partili üyesi Jo Leinen da, “Çöplerle kirlenen deniz ve kıyıların doğa ve hayvanları tehdit ettiğini” vurgulayar­ak, yeni düzenlemen­in plastik atıkların yüzde 70 oranında azaltılmas­ını hedefledik­lerini belirtti. Avrupa Komisyonu’nun verdiği bilgilere göre, AB sınırları içinde yılda yaklaşık 26 milyon ton plastik çöp üretiliyor. Kullanıldı­ktan sonra uygun şekilde geri dönüşüme kazandırıl­mayan plastik ürünlerin büyük bölümü denize karışıyor.

ABD’li bilim dergisi Science’da yer alan bir haber plastik kirliliğin­in ne derece ciddi boyutlarda olduğunu gözler önüne seriyor. Habere göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denize atılıyor. AB Komisyonu’na göre, denizlerde­ki çöpün yüzde 85’ini plastik maddeler oluşturuyo­r. Bunların yarısı tek kullanımlı­k plastik ürünlerden, dörtte biri ise balıkçılar­ın kullandığı malzemeler­den kaynaklanı­yor.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey