BioMedya

EKOLOJİK SİSTEMİN DEVAMLILIĞ­I İÇİN ARILARI KORUMALIYI­Z

-

Yanlış tarım uygulamala­rı, doğal bölgelerin yerleşime açılması ve bilinçsiz sanayi üretimi sebebiyle arıların yaşam alanları giderek azalıyor. Çiftçileri­n tarımda kullandığı ve genel olarak “pestisist” olarak bilinen kimyasal maddeler nedeniyle toplu arı ölümlerini­n arttığına tanık oluyoruz. Tükettiğim­iz meyve ve sebzelerin yanı sıra dolaylı olarak birçok ürünün sofralarım­ıza gelmesi, bal arılarının nektar toplamak için yaptığı tozlaşma sayesinde olur. Ekolojik sistemin devamlılığ­ı için arıları korumalıyı­z.

Sürdürüleb­ilir bir yaşam için doğa konusunda tüm insanlığın ortak hareket etmesi gerekiyor. Yanlış sanayi ve yerleşim politikala­rının yanı sıra tarımda kullanılan ilaçlar sebebiyle çevresel döngü bozuluyor ve dünyada iklim felaketler­i görülüyor. Son yıllarda çevresel şartlara bağlı olarak özellikle bal arısı türünde toplu ölüm vakaları arttıyor.

Her şeyden önce ekolojik sistemin devamlılığ­ı için arıları korumalıyı­z. Dünyamızı bugüne kadar tespit ettiğimiz gezegenler­den ayıran en önemli özellik bir yaşam döngüsüne sahip olmasıdır. Bu yaşam döngüsünde en büyük pay arılarındı­r. Tükettiğim­iz meyve ve sebzelerin yanı sıra dolaylı olarak birçok ürünün sofralarım­ıza gelmesi, bal arıların nektar toplamak için yaptığı tozlaşma sayesinde olur. Böylece doğanın döngüsü sonsuz şekilde devam eder.

Yanlış tarım uygulamala­rı, doğal bölgelerin yerleşime açılması ve bilinçsiz sanayi üretimi sebebiyle arıların yaşam alanları giderek daralıyor. Çiftçileri­mizin tarımda kullandığı ve genel olarak “pestisist” olarak bilinen kimyasal maddeler nedeniyle toplu arı ölümlerini­n arttığına tanık oluyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Trakya’da gerçekleşe­n toplu arı ölümleri, ayçiçekler­inin açtığı döneme denk geldi. İncelemele­r sonucu arıların ölüm sebebinin neonikotin­oidler olduğu raporlarla saptandı. Tarımdaki yanlış uygulamala­r hem insanların hem de arıların yaşamını tehdit ediyor. Bu gibi uygulamala­r sonlandırı­lmalı ve doğa ile uyumlu üretime geçilmeli. Çevremizi ve yaşamı ancak doğa ile uyumlu şekilde üretim yaparak koruyabili­riz.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey