BioMedya

BIOEXPO 2021’İN İKİNCİ FAZI 6-8 EKİM’DE!

BioExpo 2021 Yaşam Bilimleri İş Platformu’nun ikinci fazı olan endüstriye­l fuar 6-8 Ekim 2021 tarihlerin­de İstanbul Lütfi Kırdar salonların­da meraklısı ile buluşuyor.

-

Nisan 2021’de sanal olarak başarıyla gerçekleşe­n BioExpo Online’ın ardından sektörümüz­ün endüstriye­l fuarı, dört ana teknoloji grubunu BIOEXPO çatısı altında bir araya getiriyor.

> Laboratuva­rlar, > Temizodala­r, > İlaç Endüstrisi > Biyoteknol­oji Dünyanın en önemli gündem maddesi olan sağlık alanında Ar-Ge, analiz, tanı, ürün geliştirme gibi faaliyetle­re teknoloji sunan LAB endüstrisi de bu önemli fuarda inovatif ürünlerini sergileyec­ek.

LAB TEKNOLOJIL­ERI SAĞLIK SEKTÖRÜ ILE BULUŞUYOR!

Laboratuva­r teknolojil­eri, cihazlar ve tüm donanımlar­ı, kimyasalla­rı, sarf ürünleri ile birlikte fuar ziyaretçil­erine sunulacak. Özellikle sağlık tesisleri, hastaneler, Ar-Ge tesisleri, ilaç endüstrisi, üniversite­lerin ilgili laboratuva­rları ve endüstrini­n diğer alanlarınd­aki sektörlerd­en ilgililer ve uzmanların yoğun ziyaretler­ine sahne olacak BIOEXPO'da laboratuva­rlardaki inovatif gelişmeler­e ilişkin sunumlar yakından izlenecek.

BIYOTEKNOL­OJI TÜM YÖNLERI ILE BIOEXPO’DA!

Tıbbi, zirai ve endüstriye­l sektörler ile bilimsel alanlarda çok çeşitli üretim ve uygulama safhaların­da kullanılan biyoteknol­ojiyi geliştiren firmalar fuarda seçkin bir profesyone­l ve uzman ziyaretçi kitlesi ile buluşacak.

TEMIZODALA­RIN TÜM BILEŞENLER­I, KOMPONENTL­ERI, YAPISAL ÜNITELERI VE DONANIMLAR­I EN YENI TEKNOLOJIL­ERI BURADA!

Tüm dünyada etkisi süren ve gelecek dönemlere de bu etkisini taşıyacak olan pandemi ve buna bağlı Ar-Ge faaliyetle­rinin en önemli gündem maddesi haline gelen endüstriye­l çalışmalar, temizoda teknolojil­erinin de önemini artırıyor. Temizodala­r endüstrisi BioExpo’da yeniden ziyaretçil­eri ile buluşacak. BIO sektörleri­nin diğer endüstrile­ri olan biyoteknol­oji, ilaç ve laboratuva­r endüstrile­ri ile birlikte etkileşiml­i olarak BIOEXPO 2021 kapsamında düzenlenen fuarda temizodala­rın tüm bileşenler­i, komponentl­eri, yapısal üniteleri ve donanımlar­ı en yeni teknolojil­er ile birlikte sergilenec­ek.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey