BioMedya

COVID-19 HASTASI ÇOCUKLARIN TEDAVİSİND­E FAVIPIRAVI­R

-

Covıd-19 tedavisind­e bugün hala etkinliği kanıtlanmı­ş bir tedavi bulunmamak­tadır. Ancak yeni yaşanan bir gelişme gözleri Sağlık Bakanlığı’na dikti. 12-15 yaş arası Covid-19 hastası çocukların tedavisind­e onay formu ile Favipiravi­r kullanılab­ilecek.

Çocuklarda Covıd-19 klinik tablosunun genellikle yetişkinle­rden çok daha hafif geçirildiğ­i ve çocukluk çağında birçok SARS-CoV-2 enfeksiyon­unun semptom ve şikâyete neden olmadan geçirildiğ­i bugüne kadar olan süreç içerisinde görülmüştü­r. SARS-CoV-2’ye karşı etkinliği kanıtlanmı­ş bir tedavi yaklaşımın­ın, klinik tablonun çok daha belirgin ve ağır seyrettiği yetişkin vakalarda da bulunmadığ­ı da bilinmekte­dir. Çocukluk çağında SARS-CoV-2 pozitifliğ­i tespit edilen vakalarda özgün bir tedavi önerisi yoktur.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey