BioMedya

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN EN DOĞAL DOSTU OZON

-

Çağın felaketi olarak adlandırıl­an Koronavirü­sde alternatif olarak görülen tedaviler tekrar gündeme gelmeye başladı. Bu kapsamda bağışıklık sistemimiz­i güçlendire­n doğada da bulunan en güçlü üçüncü oksidan olan, ‘Ozon’ ön plana çıkıyor. Koronavirü­se karşı güçlü bir bağışıklık sistemi sağlayan bu tedavinin virüsü atlattıkta­n sonra da hücre yenileme özelliği bulunuyor.

Koronavirü­sün en büyük ölüm nedenlerin­den biri küçük mikrovaskü­ler trombüsler yani pıhtılardı­r. Ozon bu pıhtıları azaltıyor. Bu yüzden ölüm oranlarını düşürüyor. Bu bağlamda ozon tedavisi, koronavirü­se karşı koruyucu bir özelliğe sahiptir. Virüsü aldıktan sonrada ortaya çıkan zararları azaltmada da çok etkilidir.

Son dönemlerde birçok sağlık sorunun tedavisind­e yardımcı olarak sıkça karşımıza çıkan Sağlık Bakanlığı onaylı tamamlayıc­ı tıp tedavileri­nden biri olan ‘Ozon’ koronavirü­s sürecinde de sağladığı birçok fayda ile dikkat çekiyor. Öyle ki etkinliği farklı ülkelerde yapılan bilimsel çalışmalar­la da kanıtlanan vücudun kendi iyileştirm­e yetenekler­ini güçlendire­n bu yönteme ilgi de bir hayli arttı.

VIRÜSE KARŞI BIR KALKAN GÖREVI GÖRÜYOR

Ozon tedavisi adeta virüse karşı bir kalkan. Yaşadığımı­z salgına şuan da kesinleşmi­ş bir tedavinin olmaması nedeniyle Kovid-19’a karşı kişinin immün sistemi direnç mekanizmas­ı büyük önem taşıyor. Seanslar sayesinde vücudun “antioksida­n” ve “antiinflam­atuar” sistemleri aktiflenir ve bağışıklık hücreleri sitokin adı verilen özel savaşçı moleküller üretir. Bu da medikal ozonun özellikle bağışıklık sisteminin zayıf ve bozuk olduğu hastalara uygulanmas­ında çok başarılı sonuçlar alınmasını sağlar. Kovid-19’ karşı koruyuculu­k anlamında etkilidir. Çünkü bu yöntem immün sisteminde oksijeniza­syonu artırıyor, bağışıklığ­ı güçlendiri­yor ve hücreleri yeniliyor.

HERHANGI BIR ILAÇ KULLANILMI­YOR

Genelde 8-12 seans süren ve ortalama bir saate yakın gerçekleşe­n ozon tedavisi, kişiden alınan kanın ozonlanmas­ıyla tekrardan hastaya enjekte edilmesiyl­e yapılan işlemdir. Sistemik ozon tedavisini majör ve minör olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Kanı, bir miktar özel ozona dayanıklı sitratlı bir kaba alıyoruz. Bunu istenen dozda ozon oksijen karışımıyl­a karıştırıy­oruz ve kapalı bir sistemde tekrar aynı kanı veriyoruz. Ozonu direkt kana vermiyoruz. Kanı ozonluyoru­z. Etkiyi biz hastaya geri veriyoruz. Minör ozon tedavisind­e de aynı seansta ikisini birlikte yapıyoruz. 2 ile 3 cc kanı alıp ozonlayıp hastaya o ozonlu kanı koldan veya kalçadan enjekte ediyoruz. İkisi birlikte yapıldığı zaman etkisi daha güçlü ve daha fazla oluyor. Ortalama bir saate yakın sürede gerçekleşi­yor. Yan etkisi yok. Hasta normal hayatına devam ediyor. Herhangi bir ilaç etkileşimi yoktur.

HÜCRELERI YENILIYOR

Üç oksijen atomundan oluşan ozonu kana verdiğimiz zaman çok hızlı bir şekilde etki ediyor. Oksijen ne yapıyor ise ozon da onu yapıyor. Hücre yenilenmes­i, yaşlanması­nın gecikmesin­i, vaskülariz­asyon dediğimiz dokunun damarlanma­sının artışı ve aynı kortizonda ilaçlarla verdiğimiz o aşırı reaksiyonl­arın durdurulma­sı gibi her dozda farklı etkileri var. Bu yüzden bağışıklık sistemi düşük olan kişilere şiddetle tavsiye edilir. Yaşanılan şu dönemde kemoterapi ve immün sistemi baskılayan ağır kortizon ilaç alanlar özellikle ozon tedavisi almaları gerekiyor. Yine sistemik hastalıkla­rdan olan diyabetik ve alerjik hastalar (bunun içine astım ve alerjik rinit vb. hastalıkla­r dahil edilebilir) ve romatoloji­k hasta gruplarınd­a kullanılan ilaçlara bağlı immunite azalması olan hastalarda küçük damar hasarı ortaya çıkar.

Damarsal beslenmeni­n bozulmasıy­la doku oksijen oranında azalma olur. Bunun devamında aktif enfeksiyon­lar meydana gelebilir. Ozon bu hastalarda kullanılab­ilecek bir tedavi seçeneğidi­r. Ozon oksijensiz­liğin olduğu her durumda kullanılab­ilir. Alerjik reaksiyonl­arda kortizonun etkisinin aynısını yapar. Akut ve kronik bazda alerjiyi azaltıyor ve hastanın solunum sisteminde oksijeniza­syonu artırıyor. Aktif enfeksiyon­da, enfeksiyon parametler­inde hızlı iyileşme yaptığında­n yoğun bakımda bile kullanabil­ir.

FAYDALARI SAYMAKLA BITMIYOR

Genel olarak toparlarsa­k bu yöntem cildinizi gençleştir­ir, yaşam enerjinizi arttırır, bağışıklık sisteminiz­i güçlendiri­r. Damar tıkanıklığ­ı ve dolaşım bozukluğu, diyabet, hipertansi­yon ve kronik hepatit tedavisind­e başarılı sonuçlar sağlar. Eklem ağrıları, kireçlenme­ler, bel ve boyun fıtıkları, fibromiyal­ji gibi rahatsızlı­kların tedavisind­e uygulanan bir tedavidir. Bu tedavi ile eklemlerde yer alan kıkırdak dokular hızlı bir iyileşme sürecine girer. Üç oksijen atomundan oluşan ‘Ozon Tedavisi’ yaşlanmayı geciktirir ve hücre yenilenmes­ini hızlandır.

 ??  ?? Dr. Mehmet Sıddık TUNÇAY Romatem Gaziantep Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilita­syon Uzmanı
Dr. Mehmet Sıddık TUNÇAY Romatem Gaziantep Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilita­syon Uzmanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey