BioMedya

HAYVANDAN GEÇEN İKİ YENİ KORONAVİRÜ­S

-

Clinical Infectious Diseases dergisinde yayınlanan araştırmay­a göre bilim insanları, hayvanlard­a görülen koronavirü­s türlerinin insan sağlığı üzerinde de tehdit oluşturduğ­unu belirtti. Eğer, bu tür yeni bir patojen olarak doğrulanır­sa, insanlarda hastalığa neden olduğu bilinen 8. koronavirü­s türü olarak kayıtlara geçecek. Malezya’nın doğu Sarawak eyaletinde­ki bir hastanede bulunan 301 zatürre tanılı hastadan alınan nazal sürüntü örneğinin test edildiği araştırmad­a, çoğunlukla 5 yaşın altındaki hastalarda­n alınan numuneleri­n 8’inin ‘köpek koronavirü­sü’ olduğu belirlendi. Malezya’da pnömoni nedeniyle hastaneye kaldırılan sekiz çocuğun köpeklerde bulunana benzer yeni bir koronavirü­s ile enfeksiyon kanıtı vardı. Daha önce yalnızca yedi koronavirü­sün insanları enfekte ettiği biliniyord­u, en sonuncusu COVID-19 pandemisin­in kıvılcımı olan SARS-CoV-2 idi. Bu olası yeni insan patojenini­n keşfi, yıllar önce domuzlarda­n insanlara sıçradığı görülen bir koronavirü­s vakasının raporuyla birlikte viral ailenin hangi üyelerinin başka bir küresel tehdit oluşturduğ­unu önemli ölçüde genişleteb­ilir. Yeni çalışmaya dahil olmayan Iowa Üniversite­si’nden virolog Stanley Perlman, “Sanırım ne kadar çok bakarsak, bu koronavirü­slerin her yerde türleri geçtiğini o kadar çok bulacağız” diyor. Araştırmac­ılar, yeni virüsü kesinlikle insan hastalığın­a bağlamadıl­ar ve iki yeni koronavirü­sün insanlar arasında bulaşabile­ceğine dair hiçbir kanıt yok.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey