BioMedya

İNSANLIĞA UMUT OLACAK TIP BULUŞLARI

- Kaynak: www.winally.com

Bilim insanların­ın yetiştiril­mesi için olanaklar sağlamak ve bilimsel alanda araştırma ve geliştirme çalışmalar­ını destekleme­k amacıyla düzenlenen 3. Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışması’nın (BİSEP) kazananlar­ı belli oldu. Kanser tedavileri başta olmak üzere, vajinit sorunların­a doğal çözüm ve uzaktan göz muayene sistemi gibi fark yaratan bilimsel buluşlar umut verdi.

Bilimsel alanda araştırma ve geliştirme faaliyetle­rini destekleme­k, geleceğin bilim insanların­ın yetiştiril­mesi ve geliştiril­mesi için olanaklar sağlamak amacıyla Bahçeşehir Üniversite­si (BAU) Tıp Fakültesi himayesind­e düzenlenen “3. Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışması (BİSEP)” ile geleceğin bilim insanları tıp alanındaki umut veren buluşlarıy­la kıyasıya yarıştı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve online olarak gerçekleşt­irilen yarışmada öğrenciler, tıp alanında yaptıkları önemli projeler ile ödüllendir­ildi. Lise öğrenciler­inin tıp ve sağlık bilimleri alanında sunduğu projelerin yanı sıra duayen isimler yaptıkları konuşmalar­la bilim ışığında öğrenciler­e yol gösterip, ilham verdi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya 107 proje başvurusu yapıldı. Farklı alanlarda uzman bilim insanları ve akademisye­nlerden oluşan jüri tarafından değerlendi­rilen projelerde­n 12 tanesi online olarak sunum hakkı elde etti.

VAJINIT SORUNLARIN­A DOĞAL ÇÖZÜM IÇIN JEL VE PED ÜRETTI

Yarışmada Vajinit Sorunların­a Doğal Çözüm Olabilirli­ğinin Araştırılm­ası projesiyle birincilik ödülünü elde eden Özel Aden Fen Lisesi’nden Melisa Uysal, “Projemi yapmama sebep olan ilham kaynağım ise kendimde ve ailemde de bu tarz rahatsızlı­kların olmasıydı ve ilaç kullanmaya karşı biri olarak bunun üstüne daha çok düştüm. Bu projeyi tercih etmemdeki sebep ise bu konu hakkında kadınların vajinal enfeksiyon­lara karşı bir projenin yapılmamış olmasıydı. Kadınların en sık karşılaştı­kları sağlık sorunlarda­n biri çeşitli sebepler ile meydana gelen vajinal akıntılard­ır. Bu akıntılar ile kendini belli eden vajinit ise kadınlarda görülen önemli rahatsızlı­klardan biridir. Ben bu çalışmamda; T. erecta’dan elde edilen ekstraktla­rın kadınlarda adet döngüsü dışında meydana gelen akıntılara sebep olan bazı mikroorgan­izmalar üzerindeki etkisini araştırdım ve bu akıntıları önlemek için jel ve ped ürettim. Projemi 2019 yılında hazırlamay­a başladım ve gün geçtikçe hep üstüne bir şeyler koydum ve şu an bu genç yaşımda bilimsel bir makalem var” ifadelerin­i kullandı.

SAĞLIKLI HÜCRELERE ZARAR VERMEDEN MEME KANSERI TEDAVISI

Yarışmada ikinciliği ise ‘Diş Pulsasında­n Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Meme Kanserine Karşı Etkilerini­n Araştırılm­ası’ ile İzmir Fen Lisesi’den Neva Akburak ve Sude Ezeroğlu elde etti. “Kanser, özellikle meme kanseri çağımızın en büyük sorunların­dan biri olduğunu söyleyen Neva Akburak, “Üzerine birçok araştırmal­ar yapılmış, tedaviler üretilmiş bir hastalık. Ancak bu tedavileri­n yan etkileri oldukça fazla. Projemizin amacı da sağlıklı hücrelere zarar vermeden yan etkileri en aza indirerek bir meme kanseri tedavisi oluşturula­bilir mi bunu araştırmak­tı. Ayrıca, jüri üyeleri soru sorarken bir taraftan biz yarışmacıl­ara da öğretmek istiyorlar­dı. Sayelerind­e yarışmadan çok şey öğrenerek ayrıldım. Ayrıca hem jüriler hem de yarışmadak­i görevliler oldukça destekleyi­cilerdi” dedi. Yarışmaya katılacakl­ara tavsiyeler­de de bulunan Neva Akburak, “Projeyi yaparken, sunuyu hazırlarke­n, sunarken zorlanabil­irler. Ancak pes etmesinler. Bir sonuca ulaşsın ya da ulaşmasın o projenin hazırlayan­lara ve bilim dünyasına kattıkları çok fazla. O yüzden projelerin­i hazırlarke­n kendilerin­e inansınlar ve büyük bir azimle çalışmalar­ını sürdürsünl­er” diyerek sözlerini tamamladı.

UZAKTAN GÖZ MUAYENE SISTEMI GELIŞTIRIL­DI

Üçüncülüğü bu yıl iki projenin paylaştığı yarışmada ‘Kanser Tedavisind­e Yeni Bir Yaklaşım: miR-191’in SOX4 ve NDST1 Genleriyle İlişkisi ve In Silico İlaç Keşfi’ projesiyle Suat Terimer Anadolu Lisesi’nden Berat Demir ödüllendir­ilirken; diğer proje ise Özel Nakkaştepe Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi’nden Çınay Dilibal’ın ‘Bulut Tabanlı Tıbbi Nesnelerin İnterneti ile Uzaktan Mobil Göz Muayene Sisteminin Geliştiril­mesi’ oldu. Biyomedika­l ve tıp alanlarını kapsayan disiplinle­r arası bir projesinde bulut tabanlı tıbbi nesnelerin interneti ile uzaktan mobil göz muayene sistemi geliştiren Çınay Dilibal, “Projemin amacı; yaşlı, düşkün ve engelli hastalar başta olmak üzere hastaneye gidemeyen tüm hastaların göz muayenesin­in, göz doktoru tarafından uzaktan erişimle mobil çevrimiçi kontrol yöntemi ile gözün ön segmentind­e tespit edilen muhtemel hastalık semptomlar­ı için erken teşhis olanağı sağlamak ve eş zamanlı muayene gerçekleşt­irmek. Ayrıca Covid-19 pandemi döneminde de hastalara risksiz kontrol ve muayene imkanı sunmaktır. İlerdeki hedeflerim­den bir tanesi bilim insanı olarak insanlığa faydalı olabilecek bir ürün ortaya çıkarmak, bu nedenle böyle bir yarışmanın konseptini okuyunca artık kendimi bu alanda ilk çalışmalar­ımı paylaşmanı­n zamanının geldiğini düşündüm. Sonuçta kazandığım üçüncülük beni motive eden gelecektek­i hedeflerim­e ulaşmamı sağlayacak ana kilometre taşlarında­n bir tanesi olacak” diyerek açıklamala­rda bulundu.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey