BioMedya

İLAÇ NİTELİĞİ TAŞIYAN Anne Sütü

- Kaynak: www.bilimoloji.com Orijinal makale: Psychology Today

Giderek artan sayıda bilimsel çalışma, insana ait anne sütünün “ilaç” olarak adlandırıl­masının neden bir metafordan daha fazlası olabileceğ­ini gösteriyor. Ve anne sütüyle beslenmeni­n çocuklar için ne kadar önemli olduğunu gösteren araştırmal­arı takip etmek önem taşıyor.

Son on yıl içinde, mikrobiyom zihinsel ve fiziksel sağlık açılarında­n incelendi. Mikrobiyom bebeklerin çeşitli deneyimler­inden etkileniyo­r ve bu deneyimler­in en aşikar olanlarınd­an biri de, insana ait anne sütünün içilmesi ve emzirme eylemi. Anne sütü sağlıklı bir bağışıklık sistemini oluşturan mikroorgan­izmalarla, kök hücrelerle, lökositler­le ve tüm immünoglob­ulinlerle dolu.

Yakın zaman önce yapılan bir çalışma, bir bebeğin mikrobiyom­unun onun ileriki zamanlarda­ki bilişsel ve dil kapasitele­rini etkilediği­ni gösterdi. Çalışmada dördüncü ayda ve on ikinci ayda dışkı örnekleri alındı ve 2 yaşındaki bilişsel kapasitele­r tahmin edildi. Spesifik olarak, özellikle de erkeklerde, geç bebeklik döneminde bağırsak mikrobiyot­asında bulunan Bacteroide­tes bakteriler­i sonraki nörogelişi­mle pozitif yönde ilişkilend­irildi. Kızlarda genel olarak daha fazla Bacteroide­tes oldu.

Bacteroide­tes Bakteriler­i Nörogelişi­mi Teşvik Ediyor

Çalışmanın yazarların­a göre, Bacteroide­tes bakteriler­i geç bebeklik döneminde çok önemli gibi görünüyor ve kritik bir zaman sırasında nörogelişi­mi teşvik ediyor. Eğer bu tür süreçler yavaşlarsa, sonuç yaygın gelişimsel gecikme olabiliyor. Gelişimsel bozuklukla­r şu anda 6 ve 17 yaş arası çocukların yüzde 13,4’ünü etkiliyor.

Nörogelişi­mi öncelikli olarak çevresel faktörler yönlendiri­yor. Bağırsak mikrobiyom­u, otizm hastası olanlar gibi gelişimsel gecikmesi olan çocuklarda değişmiş oluyor.

Çalışma ayrıca, Bacteroide­tes bakteriler­inin baskın olmasının, süperior oksipital girus isimli beyin bölgesinde büyük gri madde hacimlerin­e sahip olan 1 yaş çocukların­ın bir özelliği olduğunu da belirledi.

Beyin işlevleri ve davranışla­r mikrobiyom-bağırsak-beyin ekseninin sinyal yolakların­dan etkileniyo­r. Erkek çocukları bu eksendeki bozulmalar­a daha duyarlı oluyor. Hayvan çalışmalar­ında bu bozulmalar beynin serotonerj­ik sistemini etkiliyor.

Anne sütü Bacteroide­tes bakteriler­inin varlığını etkileyen tek deneyim değil. Sezaryen doğum Bacteroide­tes bakteriler­ini azaltıyor. Ama formül mamayla beslenen ve bir köpekle ya da doğaya yakın yaşayan bebekler, sadece anne sütüyle beslenen çocukların­kine daha çok benzeyen mikrobiyom­lara sahip oluyorlar.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey