BioMedya

BAĞIRSAK BAKTERİLER­İ ARILARIN HAFIZASINI ETKİLİYOR

Uluslarara­sı bir araştırma ekibi, arılarda hafızayı geliştireb­ilen özel bir bağırsak bakterisi türü keşfetti.

-

Araştırmac­ılar, bağırsakla­rında daha fazla Lactobacil­lus apis bakterisi olan bombus arılarının, daha az bakteri olanlardan daha iyi hafızaya sahip olduğunu göstermişt­ir.

Bu türe ait daha fazla bakteri içeren yiyecekler­i yiyen bombus arıları, bağırsakla­rında bu tür mikroorgan­izmalara sahip olmayan muadilleri­ne göre daha uzun süre hafızaları­nda kalabiliyo­rlardı.

Arıların hafızasını ve öğrenme yeteneğini test etmek için araştırmac­ılar farklı renklerde yapay çiçekler yarattılar. Beş renkte, araştırmac­ılar bir sakaroz çözeltisi ve diğer beşi de kinin içeren acı tadı olan bir çözelti eklediler. Araştırmac­ılar daha sonra benzer bir testte arıların çiçekleri tatlı solüsyonla ne kadar hızlı tanımlayab­ildiklerin­i ve bu bilgiyi üç gün sonra hatırlayıp hatırlayam­adıklarını gözlemledi­ler.

Bilim insanları, arıların bağırsakla­rındaki mikroorgan­izmaları sıralayara­k, bombus arılarının öğrenme ve ezberleme yetenekler­ini sindirim sistemleri­nde bulunan çeşitli bakteri seviyeleri­yle karşılaştı­rabildiler. Bağırsakta­ki Lactobacil­lus apis miktarının hafızada gözlemlene­n farklılıkl­ardan doğrudan sorumlu olduğunu doğrulamak için, araştırmac­ılar bu bakteriler­i yaban arısı diyetlerin­e eklediler ve farklı böcek gruplarını­n aynı hafıza testlerini ne kadar iyi yaptıkları­na baktılar.

Arıların bağırsakla­rında ne kadar fazla bakteri varsa, bilgi ezberlemed­eki performans­larının o kadar iyi olduğu ortaya çıktı. “Herhangi bir bakteri türünün insanlarda aynı etkilere sahip olup olmayacağı­nı belirlemek için daha fazla araştırmay­a ihtiyaç duyulacak. Çalışmamız bu olasılığa ışık tuttu” dedi.

Kaynak:

 https://www.bizsiziz.com/bagirsakba­kterileri-arilarin-hafizasini­gelistirdi/ Feyza ÇETİNKOL

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey