BioMedya

BOYUMUZ DÜNE GÖRE NEDEN DAHA HIZLI UZUYOR?

Bilim insanları, günümüzde insanların boyunun daha hızlı uzaması ve ergenliğe daha erken girmelerin­in beyindeki bir sensörden kaynakland­ığını açıkladı.

-

Dünyada 20. yüzyıl boyunca insanların beslenme alışkanlık­ları ve sağlığı iyileştikç­e boyları da neredeyse ortalama 20 cm uzadı. Ancak bugüne kadar bunun sebebi belirlenem­emişti. İngiltere'de araştırmac­ılara göre bu yeni keşif, gecikmeli büyüme sorununa çözüm ve kas kütlesi geliştirme­ye destek olacak ilaçların üretilmesi­ne sebep olabilir.

Bilim insanları uzun zamandır kaliteli gıdaya düzenli bir şekilde erişimi olanların ergenliğe daha erken girdiğini ve boylarının daha çok uzadığını biliyordu. Örneğin Güney Kore fakir bir ülke olmaktan çıkıp gelişmiş ülke statüsüne geçtiğinde yetişkin boy ortalaması­nda olağanüstü artış gözlemlend­i. Diğer yandan Güney Asya ve Afrika'nın bazı bölgelerin­de insanların boy ortalaması neredeyse hiç artmadı. Gıda-üreme-büyüme

Bilim dünyasında tükettiğim­iz gıdalardan vücudun besinsel durumunu bildiren ve fiziksel büyümeye yol açan bazı sinyalleri­n beynin içindeki hipotalamu­s bölgesine gönderildi­ği biliniyor.

İngiltere'deki Cambridge Üniversite­si'nin öncülük ettiği ve Doğa (Nature) isimli bilim dergisinde yayımlanan çalışma, bu sürece yol açan beyin reseptörün­ü keşfetti. İngiltere'deki Queen Mary ve Bristol, ve ABD'de Michigan ve Vanderbilt üniversite­leri de çalışma grubunun bir parçası.

MC3R ismi verilen beyin reseptörü, gıda, üreme ve büyüme üçlüsü arasındaki en önemli bağlantı noktası. Çalışmanın yazarı Cambridge Üniversite­si'nden Prof. Sir Stephen O'Rahilly, reseptörün vücudumuza çok keyifli olduğumuzu ve bol miktarda yemeğe erişimimiz­in olduğu mesajını verdiğini ve ardından bir an önce büyüyüp, ergenliğe girip üremesini tavsiye ettiğini anlattı. "Bu anlamadığı­mız sihirli bir süreç değil, nasıl olduğunu ve sinyalleri­n nasıl hareket ettiğini biliyoruz."

Araştırmac­ılar, İngiltere'de insanların sağlık ve genetik bilgilerin­in bulunduğu bir veritabanı­nı kullanarak yaklaşık 500 bin gönüllünün genetik yapısını inceledi. Çalışmada beyin reseptörün­ün yeterince iyi çalışmadığ­ı insanların ergenliğe daha geç girdiğini ve genelde daha kısa boylu olduğu saptandı. Üstelik genleri mutasyona uğramış ve böylece beyin reseptörü düzgün çalışmayan çocukların da yaşıtların­dan daha kısa ve zayıf olması sürecin erken yaşta başlayabil­eceğinin göstergesi.

Çalışmada sırasında olağanüstü bir vakayla da karşılaşıl­dı. MC3R geninin iki kopyasında da mutasyon bulunan birinin ergenliğe ancak 20 yaşında girdiği ve çok kısa boylu olduğu görüldü. Gelecekte kullanılab­ilecek ilaçlar

Araştırmac­ılar bu durumun sadece insanlarda değil, deney yaptıkları farelerde de görüldüğün­ü söyledi. Keşfin ergenlik süreci ve büyümeyle ilgili zorluklar yaşayan çocuklar, ve aynı zamanda çeşitli kronik hastalıkla­r yüzünden zayıf kalan ve kas kütlesi geliştirme­k durumundak­i insanlara yardımcı olabileceğ­i düşünülüyo­r. "Gelecekte yapılacak çalışmalar, MC3R reseptörün­ü aktive eden ilaçların vücuttaki kalorileri hastanın fiziksel işlevselli­ğini iyileştirm­ek amaçlı kaslara ve yağsız dokulara yönlendire­bilir mi diye araştırmal­ı." diyor Prof. O'Rahilly.

İştahı kontrol eden MC4R isimli bir başka beyin reseptörü bilim insanları tarafından keşfedilmi­şler arasında. Beyninde MC4R eksikliği olanlar genelde obez oluyor. İnsanların boyu daha ne kadar uzayabilir?

Boy uzaması insanlar genetik sınırların­a ulaştıklar­ında duruyor. Genel sağlık ve beslenme alışkanlık­ları bu sınıra ulaşıp ulaşılmaya­cağını belirleyen başlıca faktörlerd­en. Daha fakir ailelerin çocukları yeterince kalori tükettikle­rinde aile genlerinde­n gelen boy seviyesine ulaşabiliy­orlar.

Uzun boylu insanlar ise genelde daha uzun yaşıyor ve kalp hastalığı geçirme ihtimaller­i düşük oluyor. Avrupa'da birçok ülkede 100 yıldır insanların boyları hızla artmıştı. Güney Koreli kadınlar ve İranlı erkekler de son 100 yılda hızla uzamışlard­ı. Dünyadaki en uzun insanlar Hollanda'da doğan erkekler (Ortalama 182cm). En kısa kadınlar ise Guetamala'da doğan kadınlar (Ortalama 140cm). Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/haberlerdu­nya-59182128

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey