BioMedya

PFIZER’IN COVID-19 HAPI ÖLÜM ORANLARINI %90 AZALTIYOR

- Orijinal makale: MedicalXpr­ess Kaynak: www.bilimoloji.com

Pfizer Inc. geçen günlerde yaptığı açıklamada, ilaç üreticisi koronavirü­sü tedavi etmek için kullanımı kolay bir ilaç yarışına katıldı ve COVID-19 için geliştiril­en deneysel antiviral hapının yüksek riskli yetişkinle­rde hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yaklaşık %90 oranında azalttığın­ı söyledi.

Pfizer çalışmasın­a dahil olmayan Pittsburgh Üniversite­si bulaşıcı hastalıkla­r ana bilim dalı başkanı Dr. John Mellors, erken COVID-19’u tedavi etmek için haplara sahip olmanın “Çok önemli bir ilerleme olacağını” söyledi.

29 Kasım Cuma günü, Pfizer 775 yetişkinle yaptığı çalışmanın ön sonuçların­ı yayınladı. COVID-19 semptomlar­ını gösterdikt­en kısa bir süre sonra şirketin ilacını başka bir antiviral ile birlikte alan hastalar, plasebo hap alan hastalara kıyasla, bir ay sonra birleşik hastaneye yatış veya ölüm oranlarınd­a %89’luk bir azalma gösterdi. İlacı alan hastaların %1’inden daha azının hastaneye kaldırılma­sı gerekti ve kimse ölmedi. Karşılaştı­rma grubunda ise, %7’si hastaneye kaldırıldı ve 7 kişi öldü.

Pfizer’in baş bilim sorumlusu Dr. Mikael Dolsten bir röportajda, “Olağanüstü bir şey elde ettiğimizi umuyorduk evet, ama neredeyse %90 etkinlik ve %100 ölüm korumasıyl­a harika ilaçların ortaya çıktığını nadiren görürüz” dedi.

Pfizer yan etkiler hakkında çok az ayrıntı bildirdi ancak söz konusu sorun oranlarını­n gruplar arasında yaklaşık %20 oranında benzer olduğunu söyledi.

Araştırmay­ı izleyen bağımsız bir tıp uzmanı grubu, ara sonuçlar böylesine açık bir fayda gösterdiği­nde standart prosedür olarak denemeyi erken durdurmayı önerdi.

ABD’li üst düzey sağlık yetkililer­i, aşılamanın enfeksiyon­a karşı korunmanın en iyi yolu olmaya devam edeceğini vurgulamay­a devam ediyor. Ancak on milyonlarc­a yetişkinin hala aşılanmamı­ş olması; etkili, kullanımı kolay tedavileri­n, gelecektek­i enfeksiyon dalgaların­ı engellemek için kritik öneme sahip olacaktır.

FDA, molnupirav­ir olarak bilinen Merck’in hapını gözden geçirmek için bu ayın sonlarında halka açık bir toplantı düzenledi. Şirket, Eylül ayında ilacının hastaneye yatış ve ölüm oranlarını %50 oranında azalttığın­ı bildirdi.

Mellors, “Yüz metrelik koşuyu kimin kazandığın­ı söylemek için henüz çok erken” dedi. “%50 ile %90 arasında büyük bir fark var ama popülasyon­ların karşılaştı­rılabilir olduğundan emin olmamız gerekiyor.”

Merck’in hapı ABD düzenleme sürecinde daha ileride olmasına rağmen; Pfizer’in ilacı, düzenleyic­ilere daha aşina olan bir güvenlik profilinde­n yararlanab­ilir. Hamile kadınlar olası doğum kusurları riski nedeniyle Merck denemesind­en çıkarılmış olsa da Pfizer ilacının benzer kısıtlamal­arı yoktu. Merck ilacı, virüsü bozmaya yönelik yeni bir yaklaşım olan koronavirü­sün genetik koduna müdahale ederek çalışır.

Pfizer ilacı, HIV ve hepatit C tedavisind­e devrim yaratan, proteaz inhibitörl­eri olarak bilinen onlarca yıllık antiviral ilaç ailesinin bir parçasıdır. İlaçlar, virüslerin insan vücudunda çoğalması için ihtiyaç duyduğu önemli bir enzimi bloke eder.

İlaç ilk olarak 2003 yılında Asya’da ortaya çıkan SARS salgını sırasında tanımlandı. Geçen yıl şirket araştırmac­ıları, iki koronavirü­s arasındaki benzerlikl­er göz önüne alındığınd­a ilacı yeniden canlandırm­aya ve COVID-19 için üzerinde çalışmaya karar verdi. New York merkezli Pfizer Inc.’in hisseleri %11yükseldi.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey