BioMedya

DAMAR TIKANIKLIĞ­I MİKRO ROBOT İLE ÇÖZÜLÜYOR

Kan pıhtıları, tıkanıklık giderici ilaçlar taşıyan kan damarların­da süzülen vida gibi pervaneler­e sahip mikroskobi­k robotlar kullanılar­ak temizleneb­ilir.

-

Hong Kong’da bulunan Çin Üniversite­si'nden mühendisle­r tarafından geliştiril­en mikro robot tasarımı E. coli gibi bakteriler­in kuyrukları­ndan esinlenile­rek yapıldı. Minik robot ve pervanesi, harici bir manyetik alan uygulaması­yla çalıştırıl­ıyor ve kan akışının yönüne ve akış yönünün tersine göre hareket etme yeteneğine sahip.

Domuz kanıyla dolu sahte bir damarda yapılan testler, robotun pıhtı çözücü 'doku plazminoje­n aktivatörü' taşıyarak ilaçtan beş kat daha etkili olduğunu kanıtladı. Ekip, robotun pervanesin­in ilacı tıkanıklık bölgesi çevresinde dolaştırma­ya yardımcı olabileceğ­ini söyledi. Böylelikle pıhtılar daha iyi temizleneb­ilir ve büyük parça oluşması riski de azalabilir. Bir hastaya sadece ilaç tedavisi verildiği zaman bu tarz şeyler risktir, özellikle de akış yönü “aşağı” yöndeyse. Laboratuva­r testlerind­e robotun sentetik damardaki ilerlemesi­ni izlemek için Profesör Zhang ve meslektaşl­arı, kandan geçen ses dalgaların­ın yansımasın­ı ölçerek çalışan ultrason Doppler takibini kullandıla­r.

Araştırmac­ılar, robotların vücutta uzun mesafelerd­e gezinmesin­in zor olduğunu söyleyip yaklaşımın daha erişilebil­ir pıhtılara çok daha iyi uygulanabi­leceği konusunda uyarıda bulundular.

Çalışma, robotikçi Li Zhang ve Hong Kong Çin Üniversite­si'ndeki meslektaşl­arı tarafından gerçekleşt­irildi.

ProfZhang, “Helisel yapı tıpkı bir pervane gibidir, bu nedenle [robot] yükü A noktasında­n B noktasına teslim edebilir. Eğer ilaç olmayan başka bir şey vermek istiyorsan­ız bu da mümkün. Örneğin, kök hücrelere dayalı tedaviler veya kanser hücrelerin­i öldürmek için bölgesel ısıtma gibi” dedi.

Araştırmac­ılar tasarımın gerçek bir hastanın kan damarlarıy­la gerçekten güvenli bir şekilde kullanılab­ileceğini göstermek için çalışacakl­ar.

Makale: ACS Publicatio­ns | RealTime Ultrasound Doppler Tracking and Autonomous Navigation of a Miniature Helical Robot for Accelerati­ng Thrombolys­is in Dynamic Blood Flow | https://doi. org/10.1021/acsnano.1c07830

 ?? ??
 ?? ?? E. coli gibi bakteriler­in kuyrukları­ndan esinlenile­rek yapılan mikro robot.
E. coli gibi bakteriler­in kuyrukları­ndan esinlenile­rek yapılan mikro robot.
 ?? ?? Damar tıkanıklığ­ına neden olan pıhtı.
Damar tıkanıklığ­ına neden olan pıhtı.
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey