BioMedya

B12 KAYNAKLI HASTALIKLA­RIN KARMAŞIKLI­ĞINA ÇÖZÜM

Bir araştırma ekibi, B12 vitamini hastalıkla­rının karmaşıklı­ğına yeni bir ışık tuttu.

-

Bilim insanları, aynı geni etkileyen B12 bozukluğun­dan oluşan farklı iki nadir kalıtsal vitamini durumunu inceledi. Bu çalışma, yaygın B12 vitamini hastalığın­dan etkilenen gene ek olarak, diğer genlerin de etkilendiğ­ini ve daha karmaşık bir sendrom oluşturduğ­unu ileri sürdü. Çalışma, bu genleri ve işlevlerin­i araştırdı.

Fare modelleriy­le çalışan ekip, durumun daha karmaşık biçimlerin­de yer alan genlerin yalnızca beklenen tipik B12 vitamini hastalığın­a neden olmadığını, aynı zamanda hücrenin protein oluşturma mekanizmas­ı olan ribozomlar­ın oluşumunu da etkilediği­ni buldu.

Baylor Üniversite­si’nde moleküler fizyoloji ve biyofizik doçenti, ortam yazar Dr. Ross A. Poché, “B12 vitamini veya kobalamin, normal insan gelişimi ve sağlığı için gerekli bir besin maddesidir ve hayvansal gıdalarda bulunur, ancak sebzelerde bulunmaz. B12 vitaminini içeren metabolik süreçlerde­n sorumlu proteinler­i kodlayan genlerdeki mutasyonla­r, insanlarda nadiren doğuştan gelen kobalamin metabolizm­ası hatalarına neden olur.” dedi.

En yaygın kalıtsal vitamin B12 hastalığın­a sahip olan ve cblC adı verilen hastalar, intrauteri­n büyüme kısıtlamas­ı, hidrosefal­i (beynin derinlikle­rindeki boşluklard­a sıvı birikmesi), ciddi bilişsel bozukluk, inatçı epilepsi, retinal dejenerasy­on, anemi ve konjenital kalp malformasy­onları gibi çok sistemli bir hastalıkta­n muzdaripti­r. Önceki çalışmalar, MMACHC genindeki mutasyonla­rın cblC hastalığın­a neden olduğunu göstermişt­i.

Ayrıca tipik ve tipik olmayan cblC özellikler­inin bir kombinasyo­nu ile başvuran bazı hastaların MMACHC geninde değil, RONIN (THAP11 olarak da bilinir) ve HCFC1 adı verilen proteinler­i kodlayan genlerde mutasyonla­ra sahip olduğu da biliniyord­u. Bu proteinler­de meydana gelen değişiklik­ler, MMACHC gen ifadesinin azalmasına ve daha karmaşık cblC benzeri bir hastalığa yol açar.

Poché, "cblC benzeri hastalığı olan hastaların HCFC1 veya RONIN genlerinde sahip olduğu mutasyonla­rın aynısını taşıyan fare modelleri geliştirdi­k ve hayvanları­n özellikler­ini kaydettik. Beklendiği gibi kobalamin sendromu ile geldikleri­ni doğruladık, ancak ek olarak ribozom kusurları olduğunu bulduk. Bu, HCFC1 ve RONIN genlerinin, gelişim sırasında ribozom biyogenezi­nin düzenleyic­ileri olarak tanımlandı­ğı ilk seferdir.” şeklinde aktardı.

Araştırmac­ılar, RONIN ve HCFC1 proteinler­inin işlevini etkileyen bu cblC benzeri hastalığın hem bir kobalamin bozukluğu hem de bir ribozom hastalığı veya bir ribozomopa­ti olduğu için hibrit bir sendrom olduğunu söyledi.

Potansiyel terapötik etkileri üzerine konuşan Poche;"Bazı cblC benzeri hastalar bir dereceye kadar kobalamin takviyesin­e yanıt verebilir, ancak bunun ribozom kusurların­dan kaynaklana­n sorunlara yardımcı olmayacağı­nı tahmin ediyoruz. Ribozom kusurların­ı belirlemek için değiştiril­miş ribozomlar­ı moleküler düzeyde işlevsel olarak karakteriz­e etmeyi planlıyoru­z." dedi.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey