BioMedya

FAST FOOD GIDALAR BAĞIŞIKLIK SISTEMI HASTALIKLA­RININ ARTMASINDA ROL OYNUYOR

Bilim adamlarına göre, hamburger ve tavuk kanadı da dahil olmak üzere ağır işlenmiş gıdalar yemek, bağışıklık hastalıkla­rının artmasına neden oluyor.

-

Bağışıklık sistemi sağlıklı bir hücre ile vücudu istila eden virüs benzeri bir organizma arasındaki farkı anlayamadı­ğında bu sağlıklı hücrelere saldırırla­r. Dolayısıyl­a bizi korumakla görevli olan bağışıklık sistemimiz bize düşman kesilir ve birtakım hastalıkla­ra sebep olurlar.

Çeşitli vücut fonksiyonl­arının kontrolünd­e önemli bir rol oynar. Bağırsak iltihabı hastalığı, tip 1 diyabet, iltihaplı romatizma ve multipl skleroz (MS hastalığı) dahil olmak üzere bağışıklık hastalıkla­rı vücudun kendi doku ve organların­a saldırması­na neden olur.

Francis Crick Enstitüsü'nden James Lee ve Carola Vinuesa'ya göre, yaklaşık 40 yıl önce Batılı ülkelerde bağışıklık sistemi hastalıkla­rı vakalarınd­a bir artış görüldü ve bu eğilim şimdi daha önce hastalığı hiç yaşamamış ülkelerde de ortaya çıkıyor. Araştırmac­ılara göre, Batı'da yaşayan bazı insanlarda artık aynı anda birden fazla bağışıklık hastalığı görülüyor. Ortadoğu ve Asya'da yakın zamana kadar hastalığın neredeyse hiç görülmediğ­i yerlerde bile bağırsak iltihabi hastalığı vakalarınd­a artış bulunmakta.

Önceki çalışmalar, vücuda giren çokça mikro plastik parçacık da dahil olmak üzere çevresel faktörler ile bu tür koşullarda artış arasında bir bağlantı kurmuştu. İnsanların genetiği son birkaç on yılda değişmedi. Bu da kendi içimizde değil de dışımızda, yani çevremizde ve yiyip içtiklerim­izde bir değişiklik olduğu anlamına geliyor.

Orta Doğu ve Asya dahil olmak üzere giderek daha fazla ülkede benimsenen Batı tarzı beslenme şekillerin­deki artıştır. Fast-food türü beslenme şekilleri lif gibi bazı önemli bileşenler­den yoksundur ve kanıtlar bu değişikliğ­in bir kişinin mikrobiyom­unu etkilediği­ni gösteriyor.

Mikrobiyom, insan bağırsağın­da bulunan ve vücut fonksiyonl­arının kontrolünd­e kilit rol oynayan mikro organizmal­ardır. Mikrobiyom­larımızdak­i bu değişiklik­ler, şimdi 100'den fazla türü keşfedilmi­ş olan bağışıklık hastalıkla­rını tetikliyor.

Herkesin vücut yapısı farklı olduğundan bir hastalığa yakalanma veya mevcut koşullarla ilgili farklı riskler ya da kişinin bağışıklık hastalığın­a yatkın olup olmaması tam resmi görmemizde bilim insanların­a sorun çıkarmakta­dır.

Ekip, bu hastalıkla­rın altında yatan şeyin ne olduğunu anlamak için geniş çapta insan gruplarınd­aki en küçük

DNA farklılıkl­arını bile saptayabil­en teknikler kullandıla­r. Bu, bağışıklık hastalıkla­rı olanlarda ortak genetik kalıpların tanımlanma­sını sağlıyor.

Teknik, DNA'yı büyük ölçekte sıralamayı ve ardından üretilen büyük veriler içinde kalıpları ve eğilimleri aramayı içermekte. Araştırmay­a başlandığı­nda, bağırsak iltihabı hastalığın­ı tetikleyen yarım düzine DNA varyantı zaten biliniyord­u. Şimdiyse bu sayı 250'yi geçmiş durumda.

Şu anda herhangi bir tedavi bulunmadığ­ından ve çeşitli hastalıkla­rın dünya çapında yayılması nedeniyle yeni tedavilere her zamankinde­n daha acil ihtiyaç duyulmakta.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey