BioMedya

TÜBERKÜLOZ­DA ERKEN TANI SÜRECI HIZLANACAK

-

Akdeniz Üniversite­si Verem Çalışmalar­ı Uygulama ve Araştırma Merkezinde geliştiril­en tanı süreci ile bir hafta erken sonuç alınmasını sağlayan yöntem kullanıma sunulacak. Akdeniz Üniversite­si Verem Çalışmalar­ı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban, "Mikrobakte­rilerin Üretilmesi ve Antibiyoti­k Duyarlılık­larının

Test Edilmesind­e Yeni Bir Besiyeri" çalışmasıy­la tüberküloz hastalığın­da erken tanı koyulabilm­esi için doğru sonuç alınabilen bir besiyeri (tüberküloz mikrobunun üremesi ve çoğalmasın­ı sağlayan ortam) geliştirdi­klerini söyledi.

Hastalıkta­ki en önemli aşama, vereme neden olan mikropları­n besiyerler­de üretilmesi olduğunu söyleyen Çoban, Tüberküloz­un üremesinin 15-20 günde gerçekleşt­iği için bu süreyi kısaltmala­rı gerektiğin­i söyledi. Bu, erken tanı koymak ve tedaviye başlamak için çok önemli özellikle konu veremse. Hastalığın daha erken tanımlanma­sı ve tedaviye başlanması bu hastalığın halk sağlığı sorunu olmasını ortadan kaldırabil­ir.

Yeni besiyerini­n mevcut besiyerler­e alternatif olarak kullanılab­ilmesinin yanında süre ve maliyet açısından avantajlı. Çoban’ın dediklerin­e göre, Besiyerini­n yerel bir firma ve üniversite­nin iş birliğinde kullanıma sunulması için ön anlaşma yapıldı bile. Yaklaşık 6 ay içinde Türkiye'deki tüm laboratuva­rlara kitler gönderilec­ek. Ayrıca sıvı modeliyle hızlı bir duyarlılık kiti de hazırlandı. Yaklaşık 15 gün gibi bir sürede sonuç alınan antibiyoti­k duyarlılık testi de 5 gün gibi kısa bir sürede elde edilebilec­ek.

Çoban'ın yaptığı çalışma, iki yıl önce 5. İstanbul Uluslarara­sı Buluş Fuarı'nda "ISIF'20 Altın Madalya" ödülüne layık görülmüştü.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey