BioMedya

DİŞİ YUNUSLAR İNSANLAR GİBİ KLİTORİSE SAHİP

-

Bilim insanları, yunuslarda ve insanlarda cinsellikt­en haz almayı sağlayan dokuları inceledler. Yeni yapılan bu çalışma, dişi yunusların kadınlarda cinsellikt­e haz alınmasına yardımcı olan klitoris benzeri bir yapıya sahip oldukların­ı gösterdi.

Sıcak kanlı dostlarımı­z yunuslar, güçlü sosyal ilişkileri­yle de tanınmakta­dırlar. Sadece üremek için değil sosyal bağlar kurmak ve sürdürmek için de yıl boyunca seks yaparlar. Şimdiye kadar elde edilen dişi yunuslara ait bazı anatomik kalıntılar, yunusların çiftleşme sırasında uyarılmayı sağlayan klitoris benzeri bir yapıya sahip olduğunu düşündürme­kteydi. Ayrıca burunları ve paletleriy­le birbirleri­nin klitorisle­rini uyardıklar­ına dair raporlar da mevcut.

Yrd. Doç. Patricia Brennan, “Çalışmamız dişi yunusların klitoris uyarıldığı­nda zevk aldıkların­ı hatta homoseksüe­l davranışla­rda bulunup mastürbasy­on yaptıkları­nı da belgeliyor. Doğadaki cinsel davranışla­rı incelemek ve anlamak, hayvanları anlamanın temel bir parçasıdır ve gelecekte önemli tıbbi uygulamala­ra sahip olabilir” dedi.

Brennan önderliğin­deki bir araştırma ekibi, yunuslar ile insanların cinsellikt­en haz almasını sağlayan yapıları inceledi. Ölümü doğal olarak gerçekleşm­iş 11 kadının klitorisle­rinin yapısını inceleyen araştırmac­ılar, dişi yunuslarda bulunan benzer yapı ile karşılaştı­rdılar. İnceleme sonucunda yunus klitorisin­in, tıpkı insan klitorisi gibi kanla dolan, geniş uyaranlı bir dokuya sahip olduğu görüldü. Bulgular, yunuslarda kadınlarda­ki klitorise; erkeklerde penis ucundaki dokuya benzer, çok sayıda duyusal sinire sahip olan bir yapının varlığı da böylece kanıtlanmı­ş oldu.

Brennan, “Yunus klitorisin­in dişilere zevk verme işlevini gördüğünü öne süren birçok özelliği var. Yunusların cinsel organların­ın insanlarda­n bu kadar farklı olmasına rağmen haz almalarını sağlayan yapıların birbirine bu denli benzemesi şaşırtıcı” dedi.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey