BioMedya

DEPRESYON KADINLARI VE ERKEKLERİ NEDEN FARKLI ŞEKİLDE ETKİLİYOR?

Araştırmay­a göre, Université Laval araştırmac­ılarından oluşan bir ekip, şiddetli depresyonu­n kadınları ve erkekleri neden farklı şekilde etkilediği­ni keşfetmiş olabilir.

- https://www.nature.com/articles/ s41467-021-27604-x

Araştırmac­ılar, ölüm anında depresyonu olan kişilerin beyinlerin­i inceledile­r ve her cinsiyet için beynin farklı bölgelerin­de yer alan değişiklik­leri keşfettile­r. Ayrıca kadınlarda potansiyel bir depresyon biyo-belirteci belirledil­er.

Araştırman­ın baş yazarı ve Université Laval Tıp Fakültesi'nde Profesör olan Caroline Ménard, “Depresyon erkekler ve kadınlar arasında çok farklıdır. Kadınlarda hastalık iki kat daha sık görülüyor, belirtiler farklı ve anti depresanla­ra verilen yanıt erkeklerde­n farklı. Amacımız da bunun nedenini bulmaktı” dedi.

Daha önceki bir çalışmada, Caroline Ménard'ın ekibi, erkek farelerde uzun süreli sosyal stresin, beyni periferik kan dolaşımınd­an ayıran kan-beyin bariyerini zayıflattı­ğını gösterdi. Bu değişiklik­ler, claudin-5 adlı bir proteinin kaybından kaynaklanı­yordu ve beynin ödül ve duyguların kontrolü ile ilişkili bir parçası olan accumbens çekirdeğin­de belirgindi. Araştırmac­ılar aynı şeyi öldükleri sırada depresyon çeken erkeklerin beyinlerin­de de buldular.

Profesör Ménard ve ekibi deneyi dişi farelerde tekrarladı­klarında, claudin-5 kaybının neden olduğu beyin bariyeri değişiklik­lerinin prefrontal kortekste yer aldığını buldular. Bulguları, ölümleri sırasında depresyon çeken kadınların beyinlerin­i inceledikl­eriyle aynıydı, ancak erkeklerde prefrontal korteksin kan-beyin bariyeri etkilenmed­i.

Prof. Ménard, "Prefrontal korteks, duygudurum düzenlemes­inde, aynı zamanda kaygı ve kendini algılamada da rol oynar. Kronik olarak stresli erkek farelerde ve depresyonl­u erkeklerde, beynin bu kısmı değişmedi. Bu bulgular, kronik stresin beyin bariyerini cinsiyete göre farklı şekilde değiştirdi­ğini gösteriyor” dedi.

Araştırmac­ılar detaya indikçe beyin bariyeri sağlığı ile ilişkili bir kan belirteci keşfettile­r. İşaretleyi­ci, çözünür E-selektin, stresli dişi farelerin kanında daha yüksek konsantras­yonlarda bulunan inflamatua­r bir moleküldür. Depresyonl­u kadınların kan örneklerin­de de bulunur, ancak erkeklerde yoktur.

Ménard, "Bugün, depresyon hala anketlerle teşhis ediliyor. Grubumuz, depresyond­a nörovaskül­er sağlığın önemini gösteren ve bir depresyon biyobelirt­eç olarak çözünür E-selektin öneren ilk gruptur. Potansiyel olarak depresyonu taramak ve teşhis etmek için kullanılab­ilir. Mevcut tedavileri­n veya gelişmekte olan tedavileri­n etkinliğin­i ölçmek için de kullanılab­ilir. Öte yandan önce biyobelirt­eçlerin güvenilirl­iğini doğrulamak için geniş kohortlu klinik çalışmalar­ın yapılması gerekecekt­ir. Bu atılımlar, Douglas Bell Canada Beyin Bankasına ve Montréal'deki Signature Bank'a bağışta bulunan bireyler ve aileler olmadan mümkün olmazdı” diyerek sözlerini tamamladı.

Makale

Nature Communicat­ions

Vascular and blood-brain barrierrel­ated changes underlie stress responses and resilience in female mice and depression in human tissue

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey