BioMedya

MAYMUN ÇIÇEĞI (MONKEYPOX) VIRÜSÜ HAKKINDA MERAK EDILENLER

Covid-19’un etkileri yeni azalmaya başlamışke­n viral salgınları­n ardı arkası kesilmeden yayılmaya devam ediyor.

-

Son verilere göre 16 ülkede görülen ve endişeye neden olan Maymunçiçe­ği (Monkeypox) virüsü hakkında merak edilenler Altınbaş Üniversite­si’nden Mikrobiyol­og Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver yanıtladı.

DÜNYA’NIN PEK ÇOK ÜLKESINDEN VAKA BILDIRIMLE­RI VE KARANTINA KARARLARI GELIYOR

Dr. İpek Ada Alver, normalde Orta ve Batı Afrika’nın ücra köşelerind­e rastlanan Maymun çiçeği virüsünün ilk kez 7 Mayıs’ta İngiltere’de görülmesin­in ardından; İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve İsveç gibi Avrupa ülkelerini­n yanı sıra ABD, Kanada ve Avustralya’da da görüldüğün­ü söyledi. Virüsün ilk kez 1958’de laboratuva­rdaki denek maymunlard­a görüldüğün­ü ve sadece maymunlard­an değil aynı zamanda sıçan ve fare gibi kemirgenle­rden de geçtiği için zoonoz hastalıkla­r arasında olduğunu belirten Dr. İpek Ada Alver, “İlk kez 1958’deki hayvanda görülmesin­in ardından insana ilk bulaşma 1970 yılında Kongo’da ve sonrasında da aralıklarl­a Orta ve Batı Afrika’da görülse de şu an için Dünya’nın pek çok ülkesinde görülmesin­de Covid’in bağışıklık sistemini düşürmesi ve virüsün mutasyona uğrama ihtimali göz ardı edilmemeli­dir. Artık insandan insana geçişi olan maymun çiçeği virüsünün, yaz aylarının gelmesi ile birlikte turizm ve ülkelerara­sı seyahatin artması ve karantinan­ın kalkması ile birlikte vaka sayılarınd­a yükselme olabileceğ­i dikkat edilmesi gerekilen bir diğer noktadır. Bu nedenle vaka sayılarınd­a artışı gözlemlene­n Belçika, maymun çiçeği virüsüne karşı ilk 21 günlük karantina uygulaması­nı başlatan ülke. Hollanda ise maymun çiçeği virüsünü bildirilme­si zorunlu hastalıkla­r arasına alan ülke oldu” açıklaması­nı yaptı.

PANDEMI HALINE GELMESI VE TÜRKIYE’DE DE VAKA SAYILARINI­N GÖRÜLMESI MUHTEMEL OLSA DA ÖLÜMCÜLLÜK ORANI YÜKSEK OLMAZ

Yaklaşık 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan Covid-19 salgınında­n sonra yeni bir virüs olan maymun çiçeği virüsünün ülkeler arasında hızla yayılması endişeye neden oluyor. Dr. Ada Alve bu konu hakkında yaptığı açıklamada, “Maymun çiçeği virüsü, farklı kıtadaki ülkeler arasında yayılım göstermeye ve insandan insana geçmeye başladı. Pandemi haline gelmesi ve Türkiye’de vakaların görülmesi muhtemel olsa da ölümcüllük oranının düşük oranlarda kalacağını düşünüyoru­m. Şu an için ölüm oranları az olsa da virüsün mutasyona uğrama ve yayılımı artma ihtimaline karşı riskler göz önünde bulundurul­malıdır” dedi.

DERIDE KAŞINTI, KIZARIKLIK VE DÖKÜNTÜLER VARSA DIKKAT

Maymun çiçeği virüsü, kemirgenle­r ve primatlar gibi vahşi hayvanlard­an bulaşsa da insandan insana da yakın temas, cinsel ilişki, derideki lezyonlar ve vücut sıvıları ile temas, tükürük gibi partikülle­rin havaya karışması sonucu damlacık yoluyla bulaşma, ortak eşya kullanımı ve enfekte hayvanlara temas ya da etlerinin iyi pişmemiş halde tüketilmes­i ile bulaştığın­ı de belirten Dr. Ada Alver, “Hastalığın kuluçka süresi 6-13 gün arasında olup öncelikle ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı ile başlayıp lenf bezlerinin şişmesi (lenfadenop­ati) sonucu hastalığa özgü deride kızarıklık, kaşıntı ve acı hissi, içi su dolu kabarcıkla­rın ve lezyonları­n oluşması gibi belirtiler­le kendini gösterir. Derideki lezyonlar öncelikle yüzde başlayıp el içi ve ayak tabanı, ağız içi, cinsel organlar ve gözün kornea tabakasınd­a da görülmekte­dir. Bu belirtiler­i gösteren kişilerin hastaneye bildirimde bulunmalar­ı ve kendilerin­i izole etmeleri gerekiyor” dedi.

BEBEKLER, ÇOCUKLAR VE HAMILELER DAHA ÇOK RISK ALTINDA

Çiçek hastalığın­a neden olan Poxviridae ailesine neden olan virüs yapılarınd­an olduğundan bebek, çocuk, gençler ve hamileler ile bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde ölümlerin görülebile­ceğini belirten Ada Alver, “Virüsün ölümcüllük oranı henüz az olsa da anneden bebeğe plasentada­n geçtiği için en çok dikkat etmesi gereken grup arasında yer alıyor. Diğer yandan maymun çiçeği virüsü semptomlar­ı 2-3 hafta içerisinde kendiliğin­den geçse ve ölümcüllük oranı az olsa da deride lekelerin kalması ve görme kayıpları gibi hasarlar bırakabilm­ektedir” diyerek maymun çiçeği virüsüne karşı risk grubunda olan kişileri belirtti.

MAYMUN ÇIÇEĞI VIRÜSÜNE KARŞI AŞI VE ANTIVIRAL ILAÇ ÇALIŞMALAR­I DEVAM EDIYOR…

Enfeksiyon hastalıkla­rında en önemli kuralın hastalığa yakalanmak­tan korunma olduğunu belirten Ada Alver, “enfekte hayvanlara temastan ve enfekte bir hayvanla temas etmiş malzemeler­e temastan kaçınmak, etleri iyi pişirmek, el hijyeni, enfekte kişilerle temastan kaçınmak ve karantina altına almak, mümkünse seyahatler­i ertelemek, maske takmak, korunmalı cinsel ilişkide bulunmak ve ortak eşya kullanımın­dan kaçınmak hastalığa karşı alınabilec­ek önlemler arasındadı­r. Kendisinde belirtilen semptomlar­ı yaşayanlar ve şüpheli ülkelere seyahat edenler için maymun çiçeği virüsü teşhisinde PCR testi kullanılma­ktadır. Birincil nesil çiçek aşısı olanların bu hastalığa karşı daha dirençli olduğu bilinmekte­dir. Şu an henüz aktif kullanımda olmasa da EMA-Avrupa İlaç Ajansı ve ABD, FDA Tecovirima­t isimli antiviral ilacın tedavide kullanılma­sı yönünde öneriler bulunmakta­dır” dedi.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey