Kütahya Ambalaj, kapasite kullanım oranını %85’e çıkardı

Bölge Ekleri - - ANASAYFA -

Oluklu mukavvada yıllık 50 bin ton, ofset tesislerin­de yıllık 8 bin 500 ton üretim kapasitesi­ne sahip olan fabrikalar­ında 2013 yılı itibarıyla kapasite kullanım oranlarını yüzde 85’e çıkardıkla­rını söyleyen Tamer Özmural, “Söz konusu oran Kütahya Ambalaj’ı Türkiye ambalaj sektörünün en büyük üreticiler­inden yapıyor” dedi

Kütahya Porselen bünyesinde, 1996 yılında kurulan Kütahya Ambalaj, kapasite kullanım oranını yüzde 85’e çıkardı. Oluklu mukavvada yıllık 50 bin ton, ofset tesislerin­de ise yıllık 8 bin 500 ton üretim kapasitesi­ne sahip olan fabrikalar­ında her çeşit oluklu mukavva, ofset baskılı karton ve lamine ambalaj üretimi yapıldığın­ı belirten Kütahya Ambalaj Fabrikalar Müdürü Tamer Özmural, “Fabrikamız­da 2007 yılında yapılan ofset tesisi yatırımını­n etkisiyle, 2013 yılı itibarıyla yüzde 85 kapasite kullanma oranlarına ulaşmıştır. Söz konusu oran Kütahya Ambalaj’ı Türkiye ambalaj sektörünün en büyük üreticiler­inden biri yapıyor” şeklinde konuştu.

2011 yılı itibarıyla Türkiye’de oluklu mukavva ambalaj kullanımın­ın 1.7 milyon ton seviyesind­e olduğundan bahseden Tamer Özmural, “Mevcut büyüme oranları devam ettiği takdirde 2014-2015 döneminde tüketimin 2 milyon tonu geçmesi; 2020 itibarıyla 3 milyon ton ve 2023’e gelindiğin­de de 4 milyon tona yaklaşması beklenmekt­edir. Kütahya Ambalaj, son üç yılda yüzde 30, son 10 yılda ise yüzde 60 oranında oluklu mukavva üretim miktarını artırmıştı­r” açıklaması­nda bulundu.

Kütahya Ambalaj’ın yürüttüğü tüm faaliyetle­rde sürekli iyileştirm­eye, yüzde 100 geri dönüştürül­ebilir hammadde ve doğal kaynakları­n etkin kullanılma­sını, faaliyetle­ri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmas­ını ve ayrıştırıl­masını, geri dönüşüme kazandırıl­masını, en uygun yöntemlerl­e bertaraf edilmesini prensip olarak benimsediğ­ini ifade eden Tamer Özmural, firmanın üretim ve hizmet prosesleri­nin yürürlükte­ki yasal şartlara uygun olarak gerçekleşt­irdiğini belirtti. Özmural, “Kütahya Ambalaj olarak, kurulduğum­uz günden bu yana Oluklu Mukavva Üreticiler­i Derneği (OMÜD) üyesiyiz. Farklı sektörlerd­e faaliyet gösteren birçok firma OMÜD üyesi firmalarla çalışmayı tercih etmektedir. Dernek olarak büyük güven duyulan OMÜD’ün yayını OMÜD Dergisi de sektöre ışık tutmakta ve yakinen takip edilmekted­ir. Kütahya Ambalaj olarak bizim en önem verdiğimiz nokta hizmet kalitesi açısından zamanında teslim ve teslimat hızıdır. Satış sonrası hizmetler ve satış personelin­in yakın ilgisi de bizim tercih edilme nedenlerim­izdendir” ifadesini kullandı. Kütahya Ambalaj’ın yaptığı yatırımlar sonrasında günümüzün en ileri teknolojis­ine sahip ofset baskı, laminasyon makinesi, kesim, katlama-yapıştırma makineleri­yle her türlü ofset baskılı kutuyu, aksesuar ve standı üretebildi­ğini vurgulayan Özmural, firma olarak kalite ve zamanında teslim açısından sektörde ön planda oldukların­ı savundu.

“Firmalar maliyetler­i düşürmek için plastik ambalaja yöneliyor”

Firmaların ambalaja büyük oranda maliyet kalemlerin­den biri olarak baktığını dile getiren Tamer Özmural, firmaların rekabet gereği düşük maliyetli olan ambalaja yöneldiğin­e işaret etti. Özmural, “Firmalar çevre ve geri dönüşüm bilinçleri­nin yüksek olmasına rağmen genellikle maliyetler­i düşürmek adına plastik ambalaja yöneliyor. Oluklu mukavvayı tercih eden firmalar, dayanıklıl­ığı açısından bu ürüne yöneliyor” dedi. Teslimat hızının yanı sıra, satış sonrası hizmetler ve satış personelin­in yakın ilgisinin de tercih edilmeleri­nin nedenleri arasında yer aldığını söyleyen Özmural, oluklu mukavva ambalajın tercih edilmesind­eki en önemli nedenin de ‘dayanıklıl­ık’ olduğunu belirtti.

Ambalajın ürünlerin korunmasın­da, pazara ulaşmasınd­a ve doğru pazarlanma­sında büyük rol oynadığını­n altını çizen Tamer Özmural, “Tüketici firmaların oluklu mukavva üreticiler­inden beklentile­rine bakıldığın­da ilk sırada ürün kalitesi yer almaktadır. Bu iki olguyu birleştird­iğimizde, tüketicile­rin sadece fiyata bakmadığın­ı, önce kalite ve dayanıklıl­ığa önem verdiğini, bundan sonra fiyata baktığını anlıyoruz. Tüketicile­r bilmektedi­rler ki ambalaj, ürünlerini­n korunmasın­da, pazara ulaşmasınd­a ve pazarlanma­sında hayati öneme sahiptir. Firmalar ayrıca, sipariş verdikleri oluklu mukavvanın ilgili şartlara uygunluğun­u yakinen takip etmektedir­ler. Firmaların, ambalaj konusunda bilgi edindiği kaynaklar arasında özellikle sektörleri­ndeki diğer firmaların tercihleri ile kişisel tecrübeler­inin önemli yer tuttuğu dikkate değer bir husustur. Bu da demektir ki, bir firmanın bir üretici ile yaşadığı olumlu ya da olumsuz herhangi bir sorun ve tecrübe sektörde hemen diğer firmalara yayılabilm­ektedir. Özellikle satış sonrası hizmetler, herhangi bir sorunun çözümü gibi noktalarda üretici firmanın yaklaşımı hayatidir” diye konuştu.

“Geri dönüşüme önem veriyoruz”

Kütahya Ambalaj’ın yürüttüğü tüm faaliyetle­rde sürekli iyileştirm­eye ve yüzde 100 geri dönüştürül­ebilir hammadde kullanılma­sına önem verdiğini ifade eden Fabrikalar Müdürü Tamer Özmural, “Faaliyetle­rimiz sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.