UİB, Ar-Ge ve inovasyona dayalı, katma değeri yüksek ürün ihracatına odaklandı

Bölge Ekleri - - BURSA -

Bünyesinde­ki beş birlikle dış ticaret fazlası veren bir Türkiye hedefine kilitlenen UİB, özellikle yüksek teknoloji yoğunluklu, Ar-Ge ve inovasyona dayalı katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ihraç edilmesine odaklandı. Birlik, faaliyetle­rini de bu doğrultuda şekillendi­riyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.