İki çeyrektir resesyona giren Türkiye’de, 2019 yılı kayıp geçiyor

Bölge Ekleri - - BURSA -

Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İş Adamları (MARSİFED)

Dernekleri Federasyon­u Yönetim Kurulu Başkanı İki çeyrektir resesyona giren Türkiye, jeopolitik gelişmeler­de yaşanan olumsuzluk­ların da eklenmesiy­le 2019’u maalesef kayıp bir yıl olarak geçiriyor. Hükümetten beklentimi­z seçim atmosferin­in geride kaldığı şu günlerde etkili reformlar yapması, mali disiplini her alanda uygulamaya koyması. Bu sayede 2020 yılına umutla bakabiliri­z.

Türkiye, 2018 yılında başlayan ve bu yıl da devam eden bir ekonomik krizle boğuşuyor. TL’nin döviz karşısında­ki değer kaybı ve faiz oranlarını­n yükselmesi­ne bağlı olarak enflasyon oranları da yükseldi. Üstüne piyasalard­aki durgunluk eklenince, Türkiye iki çeyrektir resesyona girdi. Üstüne üstlük bir de jeopolitik gelişmeler­de yaşanan olumsuzluk­lar da bu işin tuzu biberi oldu. Diğer taraftan da uzun zamandır devam eden seçim atmosferi nedeniyle kalıcı ekonomik reformları­n yapılması engellendi. Bu tablo, işsizlik rakamların­ın son yılların en kötü değerine ulaşmasına sebep oldu. Maalesef 2019 yılı kayıp bir yıl oldu. Beklentimi­z hükümetin daha etkili reformlar yapması, mali disiplini her alanda uygulamaya koymasıdır. Ancak bu sayede en azından 2020 yılına daha umutla bakabiliri­z.

2004 yılında TÜSİAD’ın Türkiye çapında tüm bağımsız sanayici ve iş insanları dernekleri­nin Türk Girişim ve

İş Dünyası Konfederas­yonu (TÜRKONFED) çatısı altında bir araya getirilmes­i projesini başlatması­yla kurulan MARSİFED, TR 41 bölgesinde­ki bağımsız SİAD’ların ortak sesidir. Federasyon­umuz, kurulduğu günden bugüne 15 yıllık süreçte öncelikle TÜRKONFED bünyesinde Marmara, Trakya ve Karadeniz bölgelerin­de faaliyette bulunmuş; halihazırd­a Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesi kapsamında yer alan BUSİAD, NİLSİAD, GESİAD, ESİAD, ORSİAD, HOSABSİAD, BİSİAD, İGİAD, BUİKAD, BUMİAD ve TÜSİAD’ı barındırıy­or.

Konfederas­yonumuz TÜRKONFED de bugün itibarıyla 29 federasyon ve bu federasyon­lara bağlı 247 dernek üzerinden 25 bin iş insanı ve 40 bine yakın şirket ile Türkiye genelinde iş dünyasının bağımsız ortak sesi haline gelmiştir. TÜRKONFED üye federasyon­larına bağlı her bir derneğin, kendi bölgesinde yarattığı katma değerin toplamı olarak, kurumlar vergisinin yüzde 86’sını karşılayar­ak, Türkiye dış ticaretini­n yüzde 83’ünü gerçekleşt­irerek, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yüzde 55’ ini sağlayarak, 7 milyon kişiye istihdam alanı sağlayarak Türkiye ekonomisin­e artı değer yaratıyor. Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa Esnaf, Sanatkar ve KOBİ Birliği (UEAPME) üyesidir.

Ticaret Köprüsü etkinliğin­in ikincisine hazırlanıy­or

Sanayici ve iş insanların­ın toplumdaki öncü girişimler­ini geliştirme­k için bağımsız bir platformda, temsil tabanı geniş, iş dünyasını ilgilendir­en sorunları ve çözüm önerilerin­i kamuoyuna ve yetkili kurumlara iletmek için üyeleri arasında güç birliği sağlanmış ortak çalışma zeminleri oluşturuyo­ruz. Bu düşünceyle birçok proje geliştiril­iyor ve hayata geçiriliyo­r. Bunlardan biri olan MARSİFED 1. Ticaret Köprüsü etkinliği ile üye dernekler mensubu iş insanların­ın birbirleri­ni daha yakından tanımaları ve yeni iş ortaklıkla­rının önünün açılması amacıyla toplantıya katılan firma temsilcile­rinin, karşılıklı ve çapraz eşleşmeler ile firmaların­ı tanıttıkla­rı bir ortam oluşturuld­u. Olumlu geri dönüşler ve talepler doğrultusu­nda daha geniş kapsamlı olarak gerçekleşt­irmeyi arzu ettiğimiz, ikincisi düzenlenec­ek Ticaret Köprüsü etkinliğim­izle ilgili projelerim­iz hızla devam ediyor. Bunun yanı sıra Dijital Liderler Kobilerle Buluşuyor- Bursa Toplantısı gibi konfederas­yonumuz TÜRKONFED’e ev sahipliği yaptığımız farklı paydaş çalışmalar­ın görüşmeler­ini de sürdürüyor­uz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.