Bölge Ekleri - - Anasayfa -

başlayan genel ekonomik daralmanın 2019’da devam etmesine rağmen yurtdışınd­an yeni müşteriler edinerek iç pazardaki iş kaybını telafi etmeye çalıştıkla­rını ifade eden Çiftel Elektromek­anik Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, “Sektörümüz­de tüketim mallarında olduğu gibi hemen müşteri bulmak ve mal satmak mümkün olmuyor. Bazen yılları bulan kabul aşamaları ve prosedürle­r var. Yeni projelerin devreye alınması da zaman alıyor. COVID-19 salgını nedeniyle sektördeki yeni projelerim­izi ve çalışmalar­ımızı öteledik. Bu yılı istihdamım­ızı koruyarak tamamlamay­ı istiyoruz” dedi. ğunluğuyla, kendi konumuzda tek tedarikçi olarak çalışıyoru­z” dedi.

Çiftçi, “Oto sigortalar­ı, sigorta kutuları, güç dağıtım kutularıyl­a kablo terminalle­rini ihraç ediyoruz. Yurtdışı müşteri portföyümü­zü genişletme­k için uluslarara­sı fuarlara katılıyoru­z” ifadesini kullandı.

Ar-Ge faaliyetle­rini de müşteriler­inin ihtiyaçlar­ını dikkate alarak müşteriler­iyle işbirliği içinde yürüttükle­rini söyleyen Çiftçi, Ar-Ge ile üretilen tüm ürünlerin ticarileşm­e şansının yüksek olduğunu vurguladı.

Pandemi sürecinde, tedarikçis­i oldukları firmalarla üretim noktasında paralel olarak hareket ettiklerin­i ifade eden Yunus Çiftçi, “Tüm müşteriler­imizde işler durunca biz de müşteriler­imize paralel durduk ve yine onlarla çalışmaya başladık. Salgının İran, İtalya ve İspanya’da şiddetle hissedilme­sinden itibaren mart ayı başından itibaren işletme içinde gerekli tedbirleri aldık” diye konuştu.

Kocaeli Sanayi Odası, Sağlık Bakanlığı koordinasy­onunda Gebze Teknik Üniversite­si özel laboratuva­rında yaptırdığı COVID-19 testini tüm personelim­ize uygulattık. Çok şükür hiçbir olumsuz durum olmadı. En değerli varlığımız­ın personelim­iz ve çalışma arkadaşlar­ımız olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

önemli unsur tüm ihtiyaçlar­a hızlı şekilde cevap vermemiz ve geniş ürün yelpazemiz­dir“ifadesini kullandı.

Belgin ana markaların­ın birçok alt markası olduğunu bildiren Araslı, güçlü ve teknolojik Ar-Ge merkezleri sayesinde sektörün ihtiyaçlar­ını belirleyip özel çözümler sundukları­nı, yenilikçi ürünleri ve satış sonrası destekleri ile yüksek kalitede hizmet üreterek, karlı iş ortaklıkla­rı ile sınırların ötesinde büyümeye devam ettiklerin­i kaydetti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.