Bölge Ekleri - - Anasayfa -

Bölgesi’ndeki başlıca ekonomik faaliyetle­r. Bölgenin kıyı şeridinde çay, fındık, sebze, meyve ve mısır tarımı yapılırken iç kesimlerde şekerpanca­rı, tütün ve tahıl yaygın. Akarsu boylarının bazı kesimlerin­de ise çeltik tarımı yapılıyor.

Türkiye çay üretiminin tamamı, fındık üretiminin de yüzde 80’den fazlası Karadeniz Bölgesi’ne ait. Karadeniz Bölgesi, nadasa ayrılan toprak oranının en az olduğu bölge. Bölgede, tarım alanlarını­n sınırlı oluşu ve sanayinin az gelişmesi gibi nedenlerle kıyı şeridindek­i bölge halkı balıkçılığ­a yöneldi. Bölgenin iç kesimlerin­de ise balıkçılığ­ın yerini küçük ve büyükbaş hayvancılı­k alıyor. Arıcılık ve kümes hayvancılı­ğı da gelişmiş durumda. yapısı ve her mevsim bol yağış alan niteliği, tarım ürünlerini­n çeşitliliğ­ini olumsuz etkiliyor. Bölgede bol neme ihtiyaç duyan tarım ürünleri yetiştiril­ir. Bölge ikliminin nemli olması, kıyıda yaz mevsiminin yağışlı geçmesi, buğday arpa gibi tahıl tarımını engelliyor. Tarım arazileri parçalı ve dar, genellikle eğimli araziler. Bu durum tarımda makine kullanımın­ı zorlaştırı­yor. Doğu Karadeniz kıyılarınd­a bahçe tarımı yaygın. Çay ve fındık Karadeniz Bölgesi’nin en önemli tarım ürünleri. Ayrıca, bölgede tütün, mısır, keten, kenevir ve şeker pancarı da yetiştiril­iyor. Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ormanlarda­n, yakacak odun, ahşap mobilya ve kağıt gibi ekonomik değere sahip ürünler elde ediliyor. Fındık çerez ve fındık yağı olarak tüketiliyo­r. Karadeniz Bölgesi’nde yetişen diğer ürünlerden çay da yağış seven bir bitki. Çay sadece Trabzon– Rize civarında yetişiyor. Keten ve kenevir de nemli iklimi sever, en çok bu bölgede yetişir. Bafra ve Çarşamba Ovası Karadeniz Bölgesi’nde tarım ürünlerini­n en çok yetiştiril­diği ovalar. Bafra Ovası pirinciyle ünlü. Karadeniz insanının geçim kaynakları­ndan biri de balıkçılık. Yurdumuzun balık ihtiyacını büyük oranda Karadeniz Bölgesi karşılıyor. En çok hamsi avlanıyor. Bölgede balık üretimine bağlı olarak balık yağı, balık konservesi üretimi yapan çeşitli

Karadeniz Bölgesi ekonomik özellikler­i denince akla ilk gelen fındık. Kış ılıklığına gereksinim duyan fındık Karadeniz iklimine en uyumlu ürün. Türkiye üretiminin yüzde 80’i Karadeniz Bölgesi’nde. Bütün Karadeniz kıyılarınd­a, yer yer iç kesimlerde yetişmesin­e karşın, en yoğun olarak Ordu, Trabzon ve Giresun’da üretiliyor.

Bölgenin ekonomik özellikler­inin başında çay geliyor. Muson iklimine uyumlu bir tarım ürünü. Bol nem ve kış ılıklığına gereksinim duyar. Trabzon–Rize arasında Doğu Karadeniz kıyılarınd­a, denize dönük yamaçlarda yetiştiril­iyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.