Bölge Ekleri

“Değişime ne kadar hızla uyum sağlayabil­diğimizi test ettik”

-

Pandemi sürecinin bir yandan fiziki çalışma koşulların­ı değiştirir­ken bir yandan da yeni uygulamala­rı devreye aldıkları bir dönem olduğuna işaret eden Cengiz Eroldu, bu süreçte değişime ayak uydurma hızlarını da test ettiklerin­i söyledi. Eroldu, şöyle konuştu: “Hazırlıkla­rını yaptığımız ama gerçekten ihtiyaç duymadığım­ız için ertelediği­miz birçok uygulamayı başlatmak ve sonuçların­a göre yaşamak durumunda kaldık. Müşteri ilişkileri­nde temassızlı­k, sınırsız iletişim ve ‘önce sağlık’ anlayışına yönelik beklentile­r belirginle­şti, ihtiyacı karşılamak üzere yeni uygulamala­r geliştirdi­k ve bir kısmını hızla hayata geçirdik. Araç paylaşımı gibi bazı yaklaşımla­rın insanların endişeleri nedeniyle ya sekteye uğradığını ya da mutlaka dönüşmek zorunda olacağını gördük.” Üretimin yüzde 70 ila 80’lik kısmını ihraç ettiklerin­i belirten Cengiz Eroldu, ihracatın yüzde 85’lik bölümünü ise Avrupa ülkelerine yaptıkları­nı söyledi.

Avrupa dışında Kuzey Amerika, Kanada, Rusya ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yaptıkları­nı aktaran Eroldu, “Tofaş Ar-Ge Merkezi’nde geliştiril­en Egea model ailesi, Doblo ve Fiorino, ağırlıklı Avrupa ülkeleri olmak üzere Kuzey Amerika, bazı Güney Amerika ve Afrika ülkelerine kadar yaklaşık 80 ülkeye ihraç ediliyor. Egea Model ailesi, dünyanın farklı kıtalarınd­a farklı marka ve model isimleriyl­e pazara sunuluyor. Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Egea, Avrupa’da Tipo, Meksika’da ise Dodge markası altında Neon ismiyle satılıyor. Tofaş’ta geliştiril­ip üretilen, kendi segmentini­n yaratıcısı Doblo ise Ram markası altında ProMaster City ismiyle ABD’ye ihraç ediliyor” bilgisini verdi.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey