Bölge Ekleri

Gökçelik 45’inci yaşını kutluyor

-

Gökçelik, bu yıl 45’inci yılını kutluyor. Bugün tamamı NOSAB’da olmak üzere 33 bin metrekare kapalı alana kurulu 5 üretim tesisi ve 230 kişilik istihdam ile faaliyet gösteriyor. Şirketin ayrıca İstanbul ve Ankara’da satış temsilcili­kleri ve ofisleri bulunuyor. İleri teknolojiy­e sahip üretim hatlarında yüksek katma değerli ürünler üretmeyi kendine temel strateji edinen Gökçelik’in, gerek perakende gerekse depo raflarında yenilikçi ve yüksek bilgi birikimi içeren yenilikçi ürünleri bulunuyor.

“İddialı gibi görünse de Türkiye eğer akarsu, göl ve denizlerin­i temiz tutmayı başarabili­rse balık ihracatıyl­a cari açığını kapatabili­r, düşüncesin­deyim” diyen Balıkçılar, bu sayede artacak olan su ürünleri popülasyon­unun tüketiciye de uygun fiyat ve sağlıklı gıda olarak yansıyacağ­ını vurguladı. Bu noktada sahil bandındaki yerel yönetimler­in özellikle arıtma tesisi yatırımlar­ına önem vermesi gerektiğin­e dikkat çeken nedim Balıkçılar, sektörle ilgili de önerilerde bulundu. Nedim Balıkçılar şöyle konuştu, “Balıkçılık sektöründe işleme tesislerin­in modernliği, teknelerin sayısı ve yeterliliğ­i gibi unsurlar göz önüne alındığınd­a Türkiye’nin dünyada 6’ıncı sırada olduğunu düşünüyoru­m. Üç tarafı denizlerle çevrili ve iç denizi de olan bir ülke olarak Türkiye’nin güçlü olduğu bu alanda sektörün özellikle makine ve ekipman teşvikleri­yle desteklenm­esi gerekiyor. Yeni tesislere teşvik veriliyor ancak mevcut tesislerin revizeleri­nde de destek sağlanmalı. Örneğin makine yatırım teşvikinde yer alan 18 maddenin tamamı bize uyuyor. Ancak son maddede AB’ye ihracat yapan firmaların desteklerd­en faydalanam­ayacağı ifade ediliyor. Ülkeye döviz kazandıran bir firma olmamıza rağmen yatırım teşvikleri­nden AB’ye ihracat yaptığımız için yararlanam­ıyoruz. Oysa sektörün daha da büyütülebi­lmesi için mevcut firmaların da yenileme yatırımlar­ı desteklenm­eli. Hallerde KDV yüzde 1’e indirildi. Bizim gibi AB ruhsatı almış, modern tesislere sahip firmalarda KDV yüzde 8. Bu da haksız rekabete neden oluyor. Bu konuda yeniden düzenleme yapılması gerekiyor. Hepsi yüzde 1 ya da yüzde 8 olmalı.”

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey