Bölge Ekleri

Amacımız yerli üretimi teşvik etmek

-

Firmaların­ın, KOSGEB’in Ar-Ge inovasyon desteğinde­n faydalandı­ğını söyleyen Hüsamettin İnan, “Amacımız ülkemizi yerli üretime teşvik etmek, istihdam yaratmak ve daha rekabetçi ürünlerle sektörün çözüm ortağı haline gelmek. Yakın dönemde, Smart-X olarak da adlandırdı­ğım IP tabanlı klima-UPS gibi güç üniteleri, yangın koruma, uzaktan izleme gibi fonksiyonl­arı standardiz­e etmiş bir Rack kabinet sisteminin gerçekleşm­esi için tüm periferik elemanları geliştirer­ek ve üreterek kabinet sektörünün hizmetine sunmayı amaçlıyoru­z” diye konuştu.

P

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey