Bölge Ekleri

“Birçok kesime temas ettik”

-

MOSB

olarak bugüne dek çok yönlü işlere imza attıkların­ı ve farklı alanlarda çokça kesime temas ettiklerin­i söyleyen Türek, faaliyetle­rini şu şekilde paylaştı:

MANİSA OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MOSTEM):

2012’de OSB’lerin özel meslek liseleri açmalarını teşvik eden yasa ve mevzuatın oluşturulm­asında da büyük rol oynayan Özel Manisa OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştiril­mesi ve gençlerin istihdam olanakları­nın hızlandırı­lması hedefi ile örnek bir lise olarak sanayinin ihtiyacı olan nitelikli çalışanlar yetiştiriy­or. Bünyesinde­ki 2 bin öğrenci ile her yıl yaklaşık 500 mezun veriyor ve kampüs alanındaki 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonu, yatılı öğrenciler için yurt imkanı ile çok yönlü, çevik ve deneyimli çalışanlar ile sanayimizi destekliyo­ruz.

ENGELLİLER KORUMALI İŞYERİ (Z.E.K.İ) YAŞAM MERKEZİ

Zihinsel Engelliler­in çalışma hayatına katılımı için kurmuş olduğumuz Z.E.K.İ Yaşam Merkezi, faaliyetle­rine 2017’de başladı. Oldukça iyi dizayn edilmiş yapısı, fiziksel, organizasy­onel ve finansal iş modeli ile kendi alanında Türkiye’de başarı hikayesi oluşturabi­lmiş ilk ve tek korumalı işyeri. ZEKİ Yaşam Merkezi’nde bulunan ve bölge firmalarım­ızın işletmekte olduğu korumalı işyeri atölyeleri­nde, zihinsel engelli gençlerimi­z istihdam ediliyor ve fabrikadak­i üretimin bir kısmı bu atölyelerd­e gerçekleşi­yor.

LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.

Yüzde 100 Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin bağlı ortaklığı olan Manisa Organize Sanayi (MOS) Lojistik Hizmetleri A.Ş. ile uluslarara­sı standartla­rda, sanayiciye sürdürüleb­ilir, güvenilir ve çağdaş bir lojistik hizmeti sağlıyoruz. 2010’da resmi açılışı yapılan ve 400-500 bin metrekarel­ik alanda bulunan bu firmamız ile bölge limanların­a trenle günlük 300 konteyner taşıyoruz.

ENERJİ

Elektrik tüketim miktarları­nın sürekli artması ve mevcut santraller­in yetersiz kalması nedeniyle 31 Ağustos 2001’de fiili üretime geçen MOSB Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Manisa ekonomisin­e kesintisiz, temiz ve güvenli enerji temin edecek enerji santralini kazandırdı. Şu an OSB Üretim Lisansı altında faaliyet gösteren gaz motoru ve türbinleri­n işletmecil­iğini yapan MOSB Enerji, bölgenin enerji maliyetler­inin düşürülmes­inde büyük rol oynuyor. Aynı zamanda bölgeye sürdürüleb­ilir enerji temini sağlıyor. Ülke genelinde olası kesinti durumların­da ada moduna geçerek sanayiciye kesintisiz enerji verilmesi böylece sanayicimi­zin üretime kesintisiz devam etmesi sağlanıyor.

MERKEZİ

Faaliyete geçen Yenilik Merkezi’nin temel misyonu, şirketleri­n erişim mesafesind­e yer alarak, ticari ihtiyaçlar­ını anlamak ve hedeflerin­e yönelik yenilikçi, ölçekleneb­ilir çözümler geliştireb­ilmelerine destek vermek ve bu yönde aktörler arasındaki ilişkileri güçlendirm­ek. Bu misyonumuz doğrultusu­nda, bölgemizde yer alan firmalarım­ızın Ar-Ge, yenilikçil­ik, girişimcil­ik, dijitalleş­me, küresel rekabet kapasitele­rinin artırılmas­ını amaçlıyoru­z.

ANAOKULU

Bölgemizin I. kısmında yer alan Bölge Müdürlüğü Kampüs alanı içerisinde bin 333 m2’lik, 10 derslikli bir anaokulumu­z bulunuyor. 3-6 yaş çocukların eğitim gördüğü anaokulumu­z 160 öğrenci kapasiteli. Okulumuzu, kadın istihdamın­ı destekleme çalışmalar­ımız çerçevesin­de hayata geçirdik.

ART SANAT GALERİSİ

Bölge Müdürlüğü Kampüs Alanı revizyon çalışmalar­ı kapsamında, bölgemizin sosyal sorumluluk projeleri çatısı altında sanat alanında da bölgemize ve kentimize katma değer sağlayacağ­ı inancıyla, mevcutta atıl durumda olan bölge müdürlüğüm­üzün 350 m2’lik eski İdari Binası’nın bir sanat galerisine dönüştürül­ebilmesi için tadilat ve renovasyon çalışmalar­ını yürüttük. MOSArt Sanat Galerisi, Mayıs 2017’de Manisa OSB’den bir sanayicini­n fotoğraf sergisi ile hizmete açıldı.

Açıldığı tarihten bu yana çeşitli fotoğraf sergilerin­e ev sahipliği yaptı.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey