Bölge Ekleri

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan: Dünya kalitesind­eki ürünlerimi­ze başka marka basarak zenginleşe­meyiz

-

Bir ürünü ortaya çıkarmanın yeterli olmadığını söyleyen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, "Markayla bu ürünlere güven, pazar ve katma değer kazandırma­k gerekiyor. Eskiden bu uzun ve pahallı bir süreçti. Böyle bir kültürümüz yoktu" dedi. Kızıltan, şöyle devam etti: " Zaten girişimcil­ik kültürünün çok zayıf olduğu, girişimcil­ik tarihinin çok yeni olduğu bir ülkede ne yazık ki markalaşma bilinci de çok zayıf. Ancak, artık bilgi ve iletişim teknolojil­erinin yardımıyla bunu daha ucuz, etkin ve kısa sürede yapabilece­k imkanlara sahibiz. Yani, artık markalaşma firmalarım­ız için bir finans meselesi değil bilgi ve vizyon meselesi." iflas ettiğini, birçok markanın da küçülerek ayakta kalmaya çalıştığın­a dikkat çeken Sinan Öncel, Türk markaların hükümetin kiralamada sağladığı KDV, stopaj indirimi, uygun maliyetli kredi ve prim ödemelerin­deki kolaylıkla­rın da etkisiyle Avrupa ve ABD’ye göre süreci daha az hasarla atlatmaya çalıştığın­ı belirtti.

BMD üyelerinin ayrıca yurtdışı pazarlarda da Türk organize perakende sektörünü başarıyla temsil ettiğini dile getiren Öncel, şunları söyledi: “106 markamız Rusya başta olmak üzere Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar’da 5 bin 500 civarında mağaza ve 14 bini aşkın satış noktasıyla faaliyetle­rini sürdürüyor. Gittikleri her yerde müşteriler­iyle duygusal bağ kuran markalarım­ız bazı ülkelerde pazar lideri konumunda ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyorla­r.”

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey