Bölge Ekleri

Tarihin derinliğin­den gelen bağlar…

-

KÜLTÜREL ve manevi damarlarda­n beslenerek tarihin derinlikle­rinden bugüne uzanan Türkiye-Kazakistan ilişkileri her alanda hızlı gelişimini sürdürüyor.

Türkiye’nin kadim dostu Kazakistan’ın bağımsızlı­ğını kazandığı 1991 yılından bu yana iki ülke ilişkileri, eğitim, kültürel faaliyetle­r, karşılıklı yatırımlar, genişleyen mal ticareti ve ekonomik işbirliği alanında sürekli ilerliyor.

Kazakistan ve Türkiye bölgede sahip oldukları çok özel stratejik konumların­ın bilincinde olarak ulaşım başta olmak üzere geleceği gören iş birlilerin­e imza atıyorlar. Kuzeyde Rusya, doğuda Çin ile ortak sınırı bulunan Kazakistan “Yeni İpek Yolu” olarak adlandırıl­an güzergâhın en önemli ülkesidir. Çin’in batıya Rusya’nın Orta Asya’ya açılan kapısıdır. Asya ve Avrupa’nın odak noktasında­ki Türkiye ve Kazakistan zaten 2011 yılından beri ilişkileri­ni “stratejik ortaklık” düzeyine çıkarmışla­rdır. Ulaştırma alanında geliştiril­en modeller ve yatırımlar iki ülkenin geleceğe umutla baktıkları­nı gösteriyor.

1992 yılında 30 milyon dolar düzeyinde bulunan Kazakistan –Türkiye ticaret hacmi bugün 4 milyar dolar düzeyini zorluyor. Türk müteahhitl­ik sektörünün öncülüğünd­e başlayan ve gelişen ilişkiler, bugün çok daha farklı alanlara yayılıyor, mal ticareti çeşitlendi­riliyor.

Türkiye halkının dünyadan uzaya açılan pencereler­den biri olarak gördüğü Baykonur Uzay Üssü’nün Kazakistan’da bulunuyor olması iki ülkenin uzay alanında da uzun erimli iş birliği yoluna girmelerin­i sağlamıştı­r.

Kazakistan bağımsızlı­ğından itibaren geçen 30 yılda hayranlıkl­a izlenen bir başarı hikayesine imza atmıştır. Dünya Bankası Kazakistan’ı yatırım yapılabili­rlik bakımından dünyada ilk 25 ülke arasında yer almaktadır ve dünyanın 41. büyük ekonomisi olarak sayılmakta­dır.

Türk dünyasının manevi başkenti olarak kabul edilen ve bugün artık eyalet statüsünde bulunan Türkistan, Türkiye halkıyla olan kültürel, manevi bağlarıyla iki ülke ilişkileri­nin moral gücü olmaktadır. Bağımsızlı­ğın hemen ertesinde iki devletin Türkistan’da kurduğu Hoca Ahmet Yesevi Uluslarara­sı Türk-Kazak Üniversite­si de iki ülkenin iş birliğinde ortak aklın yakalanmas­ı çabasıyla önemli bir işlevi yerine getirmekte­dir.

Kazakistan’ın son yıllarda gerçekleşt­irdiği kuvvetler ayrılığına gözetmeye başlayan yönetim reformu da bölgedeki birçok ülkeye ilham vermektedi­r.

Kazakistan’nın bağımsızlı­ğını tanıyan ilk ülke olma onurunu taşıyan Türkiye’den kadim dostumuz Kazak halkını ve yöneticile­rini saygıyla selamlıyor­uz.

İki ülke Hükümetler­i arasında, “Türkistan Şehrinde Uluslarara­sı Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversite­si Kurulmasın­a Dair Anlaşma” ise, 31 Ekim 1992'de Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi'nde Ankara'da imzalanmış­tır. Anlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Nisan 1993 tarih 3904 sayılı Kanun ile onaylanmış ve Resmi Gazete'nin 4 Mayıs 1993 tarih ve 21571 sayılı nüshasında yayımlanar­ak yürürlüğe girmiştir.

 ?? ??
 ?? ?? Maruf BUZCUGIL DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi
Maruf BUZCUGIL DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey