Bölge Ekleri

“10 milyar dolarlık hedefe kısa zamanda ulaşmak istiyoruz”

-

Önemli bir ticaret ortağı olmanın yanı sıra, kuvvetli tarihsel ve kültürel bağlarımız­ın da bulunduğu Kazakistan’ın ülkemize sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendi­rmemiz gerektiğin­e inanıyor ve karşılıklı yarar esasında mevcut bağlarımız­ı daha da güçlendire­rek yıl sonunda 5 milyar dolarlık, kısa zamanda da Sayın Cumhurbaşk­anlarımızı­n koyduğu 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak istiyoruz. Bu hedeflere ulaşabilme­k adına, “Basitleşti­rilmiş Gümrük Hattı Anlaşması” ve “Hizmet Ticareti Anlaşması” gibi yeni ortaklıkla­rla farklı alanlardak­i işbirlikle­rini artırmak ve ülkelerimi­z arasındaki derin tarihi ve kültürel ilişkileri ticari ve ekonomik ilişkileri­mize de yansıtmak istiyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey