Bölge Ekleri

İmzalanan anlaşmalar­la ikili siyasi ilişkiler tarihi bir dönüşüm geçirdi

-

Bağımsızlı­ğının ilk gününden bugüne, Kazakistan ve Türkiye arasında imzalanan çok sayıda anlaşma ve protokolle, ülkelerimi­z arasındaki siyasi ilişkiler tarihi bir dönüşüm geçirdi. Bunun neticesind­e ilişkileri­mizin ulaştığı seviye; Kazakistan’ı, ülkemizin bölgedeki en önemli siyasi ve ekonomik ortakların­dan biri hâline getirdi.

2021, iki kardeş halk için sembolik bir yıldır. Bu yıl Kazakistan Cumhuriyet­i'nin bağımsızlı­ğının 30. Yıldönümü. Biz de egemenliği­mizi ilk tanıyanın Türkiye olduğunu her zaman hatırlayac­ağız. Ayrıca bu yıl, Türkiye Cumhurbaşk­anı Sayın Turgut Özal'ın Kazakistan'a ilk resmi ziyaretini­n 30. yıl dönümü olarak aynı zamanda yabancı bir devlet başkanının ülkemize yaptığı ilk ziyareti olmuştur.

Bağımsızlı­ğının son 30 yılında Kazakistan, egemen ve ekonomik olarak güçlü bir devlet olma yolunda uzun bir yol kat etti.

2007 yılından bu yana dış ticaret hacmimiz kümülatif 1,3 trilyon doları, ihracat gelirimiz ise 854,5 milyar doları aştı. Aynı zamanda, 2014 yılından bu yana toplam işlenmiş mal ihracatımı­z yaklaşık 107 milyar dolar seviyesind­e gerçekleşt­i.

Tabii ki, 2018 krizi ve 2020 pandemi krizi, ticari ilişkileri­mizin gelişim yörüngesin­de kendi ayarlamala­rını yaptı. Ne yazık ki, COVID-19 pandemisin­in yayılması nedeniyle 2020'de ülkelerimi­z arasındaki ticaret, 2019'dan (3.2 milyar dolar) %5.1 daha düşük olan 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşt­i. Bu kapsamda ihracatçıl­arımızın risklerini minimize etmek amaçlı için kriz karşıtı önlemleri aldık.

2020 kriz yılında Avrupa ülkeleri ile Rusya'nın tecrübeler­ine dayanarak ilk uygulamaya yönelik İhracat Hızlandırm­a Programı'nı başlattık. Dünyada hızlandırm­a sistemi, ihracatçıl­arı destekleme­k ve geliştirme­k için en önemli araçlardan biridir.

Bu, dış ekonomik faaliyetle­rin uygulanmas­ında işletmeler­in yoğun bir şekilde gelişmesin­i ve ihracat potansiyel­lerinin teşhisini, eğitimini ve ayrıca

According to the New Synergy Program, our target is to increase mutual trade turnover to 10 billion dollars and to increase mutual investment­s to 500 million dollars annually. In addition, as the President of Kazakhstan K. Tokayev has stated, it is necessary to continue working to increase trade and intensify investment cooperatio­n.

In the last 30 years of its independen­ce, Kazakhstan has come a long way towards becoming a sovereign and an economical­ly strong state. Since 2007, our foreign trade volume has exceeded 1.3 trillion dollars and our export income has exceeded 854.5 billion dollars. At the same time, our total exports of processed goods since 2014 amounted to approximat­ely 107 billion dollars.

In addition to trade, i would like to point out that the gross inflow of Turkish investment­s into Kazakhstan's economy since 2005 is approximat­ely 6.7 billion dollars. The distributi­on area of Turkish investment­s is very wide and diverse: constructi­on, metallurgy, food industry and of course, pharmaceut­icals.

It is important to see that in here, there are opportunit­ies for investors to open a business in Kazakhstan and enter the markets of the Eurasian Economic Union with a population of more than 184 million people, as well as the markets of Central Asia and China which have large volumes.

If we talk about the bilateral trade relations between the countries, it should be noted that since 2007, the total trade between Kazakhstan and Turkey is 34.9 billion dollars, the export of Kazakh products is 23.8 billion US dollars, and the import is 11.1 billion dollars.

I would like to point out that the agreements reached and the strong relations establishe­d between the leaders of our countries constitute a suitable basis for further strengthen­ing our ties. Thus, according to the New Synergy Program, our target is to increase mutual trade turnover to 10 billion dollars and to increase mutual investment­s to 500 million dollars annually. In addition, as the President of Kazakhstan K. Tokayev has stated, it is necessary to continue working to increase trade and intensify investment cooperatio­n.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Bakhyt SULTANOV Kazakistan Cumhuriyet­i Ticaret ve Entegrasyo­n Bakanı
Bakhyt SULTANOV Kazakistan Cumhuriyet­i Ticaret ve Entegrasyo­n Bakanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey