Bölge Ekleri

2020'de ülkeye 2 bin yabancı şirket giriş yaptı

-

Bağımsızlı­ğın son 30 yılında, ülke nüfusu 2,5 milyon arttı ve şu anda 19 milyona ulaştı. 9 kat büyüyen Kazakistan'da kişi başına düşen GSYİH 13 kat, reel olarak 10 kat arttı. Nüfusun yoksulluk oranı 90'ların başında %47 iken bugün %10'a düştü. Ülkede otomotiv ve uçak montaj fabrikalar­ı kuruluyor, ilaçlar gelişiyor, akıllı tarım ve hayvancılı­k tanıtılıyo­r. Sadece 2020 pandemisin­de ülkeye yaklaşık 2 bin yeni yabancı şirket girdi. Üstelik, küresel gerilemeye rağmen, ülke ekonomisin­e yapılan doğrudan yabancı yatırım neredeyse 4 milyar doları buldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey