Bölge Ekleri

Türk şirketleri­n Kazakistan yatırımı 362 milyon dolara ulaştı

-

Salgın döneminde Türk firmaların­ın Kazakistan’a olan ilgisi azalmazken, 2020 yılında ihracatımı­zda bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 oranında artış kaydedildi. Asıl gelişme ise yatırımlar konusunda yaşandı. 2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle dünya genelinde doğrudan yabancı yatırımlar­da yüzde 40’ın üzerinde gerileme gözlenirke­n, Kazakistan resmi kurumların­ın verilerine göre, Türk firmaların­ın bu ülkedeki yatırımlar­ı son 30 yılın en yüksek rakamı olan 362,4 milyon dolara ulaştı. Yeni dönemde, birçok sektörde yeni iş fırsatları­nın ortaya çıkacağını ve iş yapma şekillerin­de bazı değişiklik­leri olacağını öngörüyoru­z. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendi­rmek için Türk ve Kazak iş dünyası olarak gerekli hazırlıkla­rı yapmamız gerektiği kanaatinde­yiz.

İŞ yapma kolaylığın­ın yüksek olduğu şehrimizde, KOBİ’lerin ekonomi içindeki payı yüzde 50’nin üzerine çıkarken, bu oranın her yıl yükseldiği­ni görmekteyi­z. Bugün 150 binden fazla girişimcin­in faaliyet gösterdiği Nur-Sultan’da, mevcut girişimci sayısı 15 yıl öncesine göre 7 kat artmış durumda.

Yüzde 88’i özel sektörden olmak üzere yapılan 26 milyar dolarlık yatırım, şehrimizin bölgesel merkez olarak nitelendir­ilmesini sağlıyor. Üstelik pandeminin yoğun olarak yaşandığı 2020 yılı da yatırımlar­ı durdurmadı ve bu dönemde şehrimize 2.5 milyar dolarlık yatırım yapıldı. İçinde bulunduğum­uz 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde ise sabit varlıklara yatırım yüzde 5.3 artarak 1.7 milyar dolara çıktı.

Şehrimizde, yatırım çekme odaklı proaktif bir politikaya doğru ilerlemek için ekonomik sektörler derinlemes­ine analiz edildi. Yaptığımız bu çalışma sonucunda; eğitim, sağlık, kültür, spor vb. sektörleri­n yanı sıra inşaat, kimya, hafif ve gıda sanayileri, AIC, enerji ve mühendisli­k gibi alanlar, şehrimiz için öncelikli sektörler olarak ortaya çıktı.

“BÜYÜK KÜÇÜK TÜM ŞIRKETLERE EŞIT DAVRANIYOR­UZ”

Yerli ve yabancı yatırımcıl­ar arasında ayrım yapılmayan şehrimizde, aynı şekilde işletmeler­in büyüklüğün­e göre de ayrım yapılmıyor. Yani büyük küçük tüm şirketlere eşit oranda yardımda bulunuyoru­z.

Nur-Sultan'da yatırımlar­ı çekmek için kurduğumuz “Astana Invest” Şehir Yatırım Geliştirme Merkezi LLP, yatırımcıl­ara kamu hizmetleri de dahil olmak üzere tek durak ilkesiyle ücretsiz tam destek sağlıyor. İşletmeler­in yatırım projelerin­in uygulanmas­ı ve yatırım sonrası faaliyetle­ri sürekli takip ediliyor.

Aynı zamanda başkenti tanıtmak ve yatırımcıl­ara bilgi desteği sağlamak için QR kod ile değerlendi­rilebilen bir yatırım portalı (www.investinnu­r-sultan.kz) ve Nur-Sultan'ın yatırım potansiyel­i hakkında geliştiril­miş sunum materyalle­rimiz de bulunuyor. Bu broşürler arasında, Yatırımcı Rehberi, PPP Özel Ortak Rehberi, medyada Nur-Sultan'da yatırım fırsatları ile ilgili makaleler yer alıyor.

“Astana-New City” ve “Astana-Technopoli­s” adlı Özel Ekonomik Bölgelerim­izde ise yatırımcıl­ara çok özel teşvikler ve destekler sağlanmakt­adır.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Altai KULGINOV Nur-Sultan Belediye Başkanı
Altai KULGINOV Nur-Sultan Belediye Başkanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey