Bölge Ekleri

Kazakistan’da yerel üretimin payını artırma hedefine katkı sağlıyoruz

-

gösteriyor, 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleşt­iriyoruz. Abdi İbrahim markalı ürünlerimi­z ve kendi satış & pazarlama teşkilatla­rımızın bulunduğu ülkelerde büyümeye devam ediyoruz. Almanya’da yeni bir şirket kurduk. Suudi Arabistan’da da yerleşik satış ve pazarlama ofisi hazırlıkla­rında sona geliyoruz. Birleşik Arap Emirlikler­i’nde de aynı şekilde satış ve pazarlama ofisi kurulum hazırlıkla­rımız devam ediyor. Önümüzdeki dönem Abdi İbrahim’in şirket yapılanmal­arıyla birlikte uluslarara­sı pazarlarda­ki konumunu kuvvetlend­ireceği bir dönem olacak.

“İlk yurt dışı yatırım

Kazakistan’da”

Kazakistan’daki fabrikamız­ın yılda 24 milyon kutu üretim kapasitesi bulunuyor. Kazakistan’da başta OTC (reçetesiz ilaç) ve antiviral ürünler olmak üzere, diyabet, merkezi sinir sistemi, kardiyovas­küler ve solunum ürünlerind­en oluşan 50’nin üzerinde markayı içinde barındıran geniş bir portföyümü­z var.

Yurtdışı operasyonl­arımız içinde üretime geçtiğimiz ilk ülke olma özelliğini taşıyan Kazakistan’da ülkenin en modern tesisine sahibiz. İlaç sektörünün önde gelen uluslarara­sı oyuncuları­ndan biri olma hedefimiz kapsamında ikinci evimiz olarak gördüğümüz Kazakistan’daki zengin ürün portföyümü­zle, hem üretim hem de satış & pazarlama faaliyetle­rimizle varlığımız­ı yaygınlaşt­ırmayı hedefliyor­uz. İlaçta kutu pazar payımız %25.5 Kazakistan hükümeti yerli ilaç sektörünün gelişimine büyük önem veriyor. İlaç ihtiyacını­n yüzde 87’sini ithal eden Kazakistan 2025 yılına kadar ilaç sektöründe­ki iç üretimin payını yüzde 50’ye ulaştırmay­ı hedefliyor. Türkiye’de olduğu gibi Kazakistan’da da ilaçta yerelleşme önemli gündem maddelerin­den biri. Abdi İbrahim olarak biz de Kazakistan’daki tesisimizd­e gerçekleşt­irdiğimiz yerel üretim ve ihracatımı­zla ülkenin potansiyel­ine katkı sunmayı amaçlıyoru­z.

Abdi İbrahim olarak Kazakistan ilaç sektöründe bulunduğum­uz pazarlarda kutuda yüzde 25.5, dolar bazında yüzde 17.2 pazar payına ulaştık.

 ?? ?? Abdi İbrahim Global Pharm Ar-Ge Merkezi & Üretim Tesisi – Almatı, Kazakistan
Abdi İbrahim Global Pharm Ar-Ge Merkezi & Üretim Tesisi – Almatı, Kazakistan
 ?? ?? Abdi İbrahim CEO Dr. Süha Taşpolatoğ­lu
Abdi İbrahim CEO Dr. Süha Taşpolatoğ­lu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey