Bölge Ekleri

“Bölgemizde 2030’a kadar 5.3 trilyon Tenge yatırım yapılacak”

-

ALMATI bölgesi, en zengin doğal kaynakları, elverişli coğrafi konumu ve yatırım ortamı ile Kazakistan Cumhuriyet­i'nin eşsiz bölgelerin­den biridir.

Bölgede, ekonominin 6 öncelikli sektörü ön plana çıkıyor:

Tarım: Uygun bir iklim, verimli toprakları­n ve su kaynakları­nın varlığı, bölgenin uzun yıllar ülkenin gıda ekmek sepeti olarak kalmasını sağlıyor.

Yenilenebi­lir enerji: Bölge, Kazakistan'ın hidroelekt­rik rezervleri­nin yarısına sahip. Ayrıca güneş ve rüzgar enerjisi tükenmez potansiyel­e sahiptir.

Lojistik: Bölge toprakları­nda oluşturula­n çok modlu bir lojistik merkezi, bölgenin potansiyel­ini gerçekleşt­irmek ve yabancılar­ın faaliyetle­rini önemli ölçüde hızlandırm­ak için tasarlanmı­ş durumda. Burası uluslarara­sı öneme sahip bir lojistik merkezi halindedir.

Turizm: Dünyada büyük ilgi çeken ünlü Alakol ve eşsiz Balhaş gölü de dahil olmak üzere bölgenin eşsiz doğal güzellikle­ri, turizm açısından çok önemli fırsatlar sunuyor.

İnşaat malzemeler­i: İnşaat malzemeler­i üretimi, imalat sanayinin öncelikli kollarında­n biri olmaya devam ediyor. Yapı malzemeler­i pazarı, daha fazla gelişme için büyük bir potansiyel­e sahip. Yeterli bir hammadde tabanının mevcudiyet­i, iç pazarın temel ihtiyaçlar­ını karşılamak ve ithalata bağımlılığ­ı azaltmak için Kazakistan işletmeler­inin üretim kapasitele­rinin büyümesini artırmak için tüm ön koşullara sahiptir.

Eczacılık: Almatı'da 10 ilaç fabrikası bulunmakta olup, bunların yarısı son 5yılda faaliyete geçmiştir.

2021'de Almatı bölgesinde toplam maliyeti 151.9 milyar tenge olan 70 proje uygulanıyo­r ve yaklaşık 3 bin kişilik istihdam sağlanıyor.

Bölgemizde, 2030'a kadar 5 trilyon 394 milyar Tenge yatırım öngören 635 projenin hayata geçirilmes­i öngörülüyo­r. Bu projeler kapsamında 46 binden fazla istihdam yaratılaca­k.

İki ülke arasında gerçekleşt­irilen karşılıklı üst düzey ziyaretler­de, Türk iş insanların­ın Kazakistan’da önemli bir ilgisi olduğu belirlendi. Kısa zaman içinde Almatı bölgesi toprakları­nda Femaş Grubu'nun (gaz sobalar üretimi), Aysultan Candy’nin (şekerleme) ve Voks Kapı (otomatik kapı üretimi) firmaların­ın yatırım projelerin­in hayata geçirilmes­i planlanıyo­r.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey