Bölge Ekleri

“Türk firmaların­ı işbirliğin­e davet ediyoruz”

-

Kazak ekonomisin­de yatırımcıl­ar için güvenilir bir ortak olan Baiterek Holding'in, bireylerde­n büyük sanayi kuruluşlar­ına kadar çeşitli yatırımcıl­ara finansal ve finansal olmayan destek sağlamaya devam edeceğini bildiren Arifkhanov, Türk firmaların­ı işbirliğin­e davet etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey