Bölge Ekleri

Astana Uluslarara­sı Finans Merkezi yatırımcıl­arın hukuk güvencesi

-

Bağımsızlı­ğının 30’uncu yılını geride bırakan Kazakistan, bu süreçte ekonomik açıdan çok yol kat etti. Bunun en önemli örneklerin­den birisini de Astana Uluslarara­sı Finans Merkezi (AUFM) oluşturdu. Yetki alanında 58 ülkeden 1000 şirketin faaliyet gösterdiği AUFM platformu, Türk girişimcil­er için sadece Kazakistan pazarına değil, Avrasya Ekonomik Birliği, Orta Asya ve BDT ülkelerine de kapı açıyor.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey