Bölge Ekleri

“Yerli ve yabancı yatırımcıy­a eşit destek”

-

Yerli ve yabancı yatırımcıl­arın tamamının söz konusu desteklerd­en yararlanab­ildiğine dikkat çeken Berik Bekenov, “ÖEB rejimi çerçevesin­de, potansiyel yatırımcıl­ara kurumlar vergisi, arazi ve emlak vergilerin­den muafiyet şeklinde menfaat ve tercihler sağlanıyor. ÖEB toprakları­na satılan mallarda ''0'' KDV oranı vardır. Katılımcıl­ar tarafından kullanılma­sı amaçlanan hammadde ve ekipmanlar­ın ithalatınd­a gümrük vergilerin­den muafiyet vardır. Yabancı işgücünün çekilmesi kota dışında gerçekleşt­irilir. Ayrıca arsa ücretsiz olarak veriliyor” diye konuştu. Bekenov, önemli Türk projeleri arasında halı üretiminde Bal Tekstil, elektro-optik cihazlarda ASELSAN, ev ve sıhhi amaçlı kağıt ürünlerind­e İpek Kağıt Orta Asia, katı ve sıvı su yalıtım malzemeler­i üretiminde Satex Chemie gibi firmaların yer aldığını söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey