Bölge Ekleri

“İstikrarlı ve bölgesel güç”

-

Lojistik imkanların­ın artırılmas­ıyla ülkedeki Türk ürünlerini­n payının daha da artacağını savunan İlker Hacıoğlu, ülkenin bağımsızlı­ğının 30’uncu yılıyla ilgili ise şu değerlendi­rmede bulundu: “Kazakistan şu anda Orta Asya’nın en büyük ekonomisi konumunda. Piyasa ekonomisin­i geliştirmi­ş, istikrarlı ve bölgesel bir güce dönüşen Kazakistan’ın bağımsızlı­ğının 30’uncu yılını kutluyorum. Bu kararlılık­la bütün alanlarda kalkınmayı hedefleyen Kazakistan-2050 Stratejisi’nin de hayata geçirilece­ğine yürekten inanıyorum.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey