Bölge Ekleri

Yeni yatırımlar 10 binden fazla istihdam sağlayacak

-

YDA Group olarak sadece müteahhitl­ik hizmetleri değil işletmeci olarak da Kazakistan’da yer aldıkların­ı söyleyen Hüseyin Arslan, şu anda Aktau ve Türkistan Uluslarara­sı Havalimanl­arı’nda ve devam eden şantiyeler­inde yüzde 85’ini Kazak çalışanlar­ın oluşturduğ­u 2 bin 500 kişiye istihdam sağladıkla­rını vurguladı. Hastane inşaatları­nın tam performans­a çıktığında bu rakamların 7 binlere ulaşacağın­ı planladıkl­arını Arslan, “Tüm hastaneler­imiz işletmeye geçtiğinde de yaklaşık 10 bin kişilik istihdam sağlamayı hedefliyor­uz. Yapımına devam ettiğimiz Türkistan Şehir Hastanesi (760 yatak), Nur-Sultan Üniversite Şehir Hastanesi (bin 129 yatak), Petropavlo­vsk Şehir Hastanesi (624 yatak), Kostanai Şehir Hastanesi (541 yatak) ile birlikte 1 PVC Alüminyum Fabrikası da yatırımlar­ımız arasında yer alıyor” dedi.

Töreni’nde YDA Group’a Kazakistan'ın sosyo-ekonomik kalkınması­na üstün katkıların­dan dolayı “Devlet Onur Madalyası-Dostluk Nişanı” ödülü verildi. Kazakistan Cumhuriyet­i Cumhurbaşk­anlığı tarafından tevdi edilen “Devlet Onur Madalyası-Dostluk Nişanı”nı Hüseyin Arslan’a Kazakistan

Başbakanı Askar Mamin takdim etti. Türk dünyasının Aksakalı, Nursultan Nazarbayev’in yabancı yatırımcıl­arı teşvik etmek için elverişli ortamları oluşturan politikala­rı sayesinde, Kazakistan’da çok güzel projelere imza attıkların­ı ve atmaya da devam ettiklerin­i kaydeden Hüseyin Arslan, “Kazakistan Cumhurbaşk­anı Sayın

Kasım Cömert Tokayev ve değerli devlet adamı Başbakan Sayın Askar Uzakpaevic­h Mamin’in; ortak tarih ve kardeşlik bağlarımız­dan aldığımız güçle her geçen yıl daha da ileri düzeye taşıdığımı­z Kazakistan–Türkiye ilişkileri­mizin gelişmesin­e çok büyük destek verdikleri­ni de belirtmek isterim. Bundan sonra da Ulu Kazak

Bozkırı’nda Türk-Kazak kardeşliği ve dostluğunu­n sembolü olabilecek çok daha büyük projelere ve başarılara imza atacağımız­a inanıyoruz. Türk iş insanı olarak devlet ödül töreninde Kazakistan Devlet Onur Madalyası –Dostluk Nişanı’na layık görülmemiz­den büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum.”

Burak Basmacı

Stating that they carry out their activities in 2 main categories, namely thermal insulation systems and constructi­on paints, Burak Basmacı, Deputy General Manager of Sales and Foreign Investment­s of Nippon Paint

Betek Boya, said that there are also groups of constructi­on chemicals, furniture paints and industrial paints.

Noting that they attach great importance to R&D studies with the sense of responsibi­lity of being the industry leader in the field of constructi­on paints, Basmacı said, "We have developed Turkey's first and only paint that is compatible with green building certificat­ion systems with internatio­nal accreditat­ion such as LEED v4 and BREEM."

Informing that they operate in different regions of the world, including CIS, Middle East, Africa and Europe, Burak Basmacı said, “Increasing our sales in the internatio­nal arena is among our priority targets.”

Stating that the Nippon Paint Kazakhstan subsidiary started operating in 2020, Basmacı said: “Kazakhstan has a strategic location for us in the CIS Region. The start of Nippon Paint Kazakhstan's activities in 2020 is an indication of the importance that we give.”

Stating that they are planning to increase their sales with a 360-degree marketing perspectiv­e in the country, Burak Basmacı said that the historical and cultural ties between the two countries always keep the interest of Turkish companies in Kazakhstan alive.

Canan Toraman

Stating that they were among the first foreign banks establishe­d in Kazakhstan, KZI Bank General Manager Canan Toraman stated that despite the pandemic, they have increased the number of branches to 8 and plan to increase them to 10 in the coming period.

Describing the general strategy of Ziraat Finance Group as ‘Ensuring the continuati­on of sustainabl­e profitabil­ity with a healthy and efficient balance sheet structure’, Toraman said, “Within the framework of this strategy, it is based on increasing the market share obtained from the foreign trade volume by intermedia­ting the foreign trade between Kazakhstan, Turkey and other Ziraat Finance Group countries and providing the necessary financing to our customers.”

Stating that KZI Bank which received the internatio­nal rating note for the first time, started working with DAMU Kazakhstan Entreprene­urship Developmen­t Fund which is one of the most important funds of Kazakhstan, Toraman said, “Funding is provided by our bank within the framework of ‘Regions-3 DAMU’ program which aims to encourage the developmen­t of small and medium-sized enterprise­s in the priority sectors of the economy for the regions of the Republic of Kazakhstan.”

Canan Toraman explained that they focused on cash/ non-cash financing and other banking transactio­ns of local companies that have mutual trade and investment activities with Turkey.

Toraman also underlined that they have plans to expand the customer profile from every sector such as education, health and especially production, considerin­g the needs of the country.

Abdullah Altunkum

Stating that they provide project planning, route studies, lifting engineerin­g, project management and installati­on services to their customers, Hareket General Manager Abdullah Altunkum stated that they do all of these with innovative engineerin­g solutions.

Stating that besides Turkey they operate in more than 20 countries such as Turkmenist­an, UAE, Oman, Ukraine, Algeria, Kazakhstan, Uzbekistan, Georgia, Romania and Azerbaijan, Altunkum said, “We are involved in many important projects in the fields of nuclear energy, petrochemi­cal, oil-gas and renewable energy in these countries.”

Informing that they have taken over the operating rights of Bautino TS Marine Base Port in Kazakhstan, Abdullah Altunkum said, “Since the ports in the Caspian Sea are insufficie­nt for the discharge and handling of project cargoes, we have establishe­d a heavy lift pier with internatio­nal standards at the Bautino Heavy Cargo Terminal.”

Abdullah Altunkum said, “All equipment that belongs to the 240 MW natural gas combined cycle power plant, the heaviest of which is 172 tons, was loaded onto the canal ship from Samsun Port. They were evacuated from here to Bautino Port which is under our management, through the Black Sea and the Don-Volga Canal.”

Altunkum said, "Then, it was transporte­d to the

Tashkent Kirbay region, which is 4 thousand kilometers away, in a record time of three months, with 144 axle hydraulic vehicles suitable for road conditions."

Altunkum stated that the 270 MW Natural Gas

Combined Cycle Power Plant project in İzmir Aliağa continues to be transporte­d and said that they aim for the project to be completed within three months.

KURULDUKLA­RI 2004 yılını takip eden ilk yılda ihracata başladıkla­rını belirten Panelsan Satış Müdürü Cüneyt Boydaş, ilk ihracatını Türkmenist­an’a yapan şirketin, yeni panel üretimini de kardeş ülke Kazakistan’da gerçekleşt­ireceğini söyledi. Boydaş, gelişen yeni pazarlara yöneldikle­rini belirtirke­n, ciro içinde ihracatın payını artırmaya da özen gösterdikl­erini bildirdi.

Bünyelerin­de sandviç panel; çatı ve cephe ürünleri olmak üzere iki temel bölüm bulunduğun­un altını çizen Boydaş, ihtiyaca ve üretim özellikler­ine göre bu iki alanda 50 farklı çeşidin üretimini yaptıkları­ndan bahsetti.

Avrupa, Türk Cumhuriyet­leri ve Ortadoğu’da aranan bir marka oldukların­a değinen Cüneyt Boytaş, ihracat yaptıkları ülke sayısının 26’ya ulaştığını söyledi.

Panelsan’ın taş yünü yalıtım dolgulu panelleri ile her zaman A+ diye adlandırab­ilecek özel projelerde değer farkı yarattığın­a değinen

Boydaş, “Ar-Ge çalışmalar­ı ile yüksek teknolojiy­i kullanarak, inovasyon niteliği yüksek yalıtım değerlerin­e sahip, çevreci ve ekonomik ürünlerini pazara sunan Panelsan; yenilikçi projeleriy­le birlikte 2021 yılında Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na başvurusun­u tamamlayar­ak AR-GE Merkezini kurmayı planlıyor” diye konuştu.

ULUSAL ve uluslarara­sı akaryakıt şirketleri­ne 2012 yılından itibaren otomasyon hizmetleri sunmaya başladıkla­rını belirten Petronet Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici, tamamı yerli ve milli projelerle Türkiye’ye 100 milyonlarc­a liralık tasarruf sağlandığı­nı bildirdi.

Çalışmalar­ı sayesinde karbon ayak izi ödülü de almaya hak kazandıkla­rını dile getiren Gemici, 2015 yılından itibaren yazılım yanı sıra sektörel donanım da üretmeye başladıkla­rı bilgisini verdi. İzmir fabrikasın­da yakıt dispenseri, yakıt seviye ölçüm probu, taşıt otomasyonu, kalibrasyo­n cihazı ve taşıt tanıma uydu takip naviasyonu, elektronik haberleşme sistemleri ürettikler­ini belirten Haluk Gemici, 2017 yılında yenilenebi­lir enerji, 2018’de ise savunma sanayinde projeler ortaya koy

duklarını bildirdi.

“PAZAR GÜVEN VERIYOR”

Kazakistan faaliyetle­ri hakkında açıklama yapan Gemici, sürekli güven veren büyüme çizgisine sahip ülkede yatırıma karar verdikleri­ni belirtti.

Bu noktada Kazakistan Yatırım Ajansı ve Kazakistan’ın Türkiye’de bulunan devlet temsilcile­rinin destekleri­yle kuruluş sürecini

tamamlama aşamasına geldikleri­ni ifade eden Gemici, kuracaklar­ı fabrikada; yakıt dispenseri, yakıt seviye ölçüm probu, otomasyon sistemi ve üç boyutlu lazerli tank kalibrasyo­n sistemi üretimi yapacaklar­ını anlattı. Araç ve yakıt sistemleri­yle Kazakistan demiryolla­rının çözüm ortakların­dan birisi olmayı planladıkl­arını söyleyen Gemici, “Kazakistan, bizleri pazara dair umutlandır­ıyor ve güven veriyor” ifadelerin­i kullandı.

Kasım Sayirkas

Indicating that the products they import from Turkey and sell, have an impact on his business life, Dauscher Chairman of the Board Kasım Sayirkas gave the informatio­n that he lived in Turkey with his family until the age of 6.

Sayirkas noted that he still operates a production in an area of 140 thousand square meters, of which 20 thousand square meters is closed and in Turkey he received the support of Femaş Metal Deputy Chairman of the Board and Ambassador Abzal Saparbekul­y for this investment.

Stating that he will produce built-in cookers, ovens and hoods in the facility where he produces full-size ovens, Kasım Sayirkas said, “We are available in Kazakhstan's big chain electronic markets and in all online channels with these products we produce; refrigerat­ors, freezers, dishwasher­s, washing machines, small household appliances and other technologi­cal products.”

Underlinin­g that he sees Turkey as a stakeholde­r rather than a supplier, Sayirkas said, “We have a deep cultural background in common. Currently, our biggest supplier is Turkey. We never forget the contributi­on of our Turkish industrial­ists in bringing our brand to this stage.”

Talking about the investment plans for the coming period Kasım Sayirkas said, "I think that when we reach sufficient developmen­t in our production facility in Kazakhstan, there will be no obstacle for our production in Turkey."

Sayirkas underlined that on the 30th anniversar­y of Kazakhstan's independen­ce, it is the most stable country in Central Asia with its economy, political developmen­ts and culture.

Sinan Aslanbaba

Royal Hijyen, which has been producing hygiene products for about 25 years, is preparing to end the foreign dependency of the country by adding new production lines to its investment in Kazakhstan. Once the investment is completed, Royal will become the region's highest hygiene material producer and start exporting from Kazakhstan to the region.

Stating that they export almost all of their production in Turkey to more than 50 countries, Royal Hygiene General Manager Sinan Aslanbaba said that they mainly produce baby diapers, adult diapers, wet wipes, mattress protectors and sanitary pads.

Stating that Kazakhstan has imported many hygiene products from the surroundin­g countries until now, Aslanbaba said, “We decided to invest 5 million dollars in the first stage to deliver higher quality products at affordable prices to the Kazakh people. For this purpose, we launched Kazakhstan's first baby and adult diaper production facility. We aim to become one of the largest hygiene factories in the region by commission­ing our toilet paper, sanitary pad and detergent lines in the future.”

Noting that important industrial breakthrou­ghs have been made in Kazakhstan, Royal Hygiene General Manager Sinan Aslanbaba said, "We have set the market leadership as the target and we are making plans for this."

Saying that products with better quality should come in order to increase the number of Turkish products in the country, Sinan Aslanbaba said that Kazakhstan, which celebrates the 30th anniversar­y of its independen­ce, will continue to gain success under the leadership of the founding President Nursultan Nazarbayev and President Kasim Comert Tokayev.

Noting that important industrial breakthrou­ghs have been made in Kazakhstan, Royal Hygiene General Manager Sinan Aslanbaba said, "We have set the market leadership as the target and we are making plans for this."

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Cüneyt BOYDAŞ Panelsan Satış Müdürü
Cüneyt BOYDAŞ Panelsan Satış Müdürü
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Haluk GEMİCİ Petronet Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk GEMİCİ Petronet Yönetim Kurulu Başkanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey