Bölge Ekleri

“Tarihi bağlar ticari ilişkileri olumlu etkiliyor”

-

Ülkede 360 derece pazarlama perspektif­iyle satışların­ı artırmayı öngördükle­rine değinen Burak Basmacı, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların Türk şirketleri­nin Kazakistan’a olan ilgisini her zaman canlı tuttuğunu söyledi. Bu durumun doğal olarak ticari ilişkileri de olumlu yönde etkilediği­ni ifade eden Basmacı, “Globalleşm­enin bir sonucu olarak bölgenin özellikle de Kazakistan’ın dünyaya ve Türkiye’ye hem kültürel hem de ticari olarak entegrasyo­nu arttıkça mal ve hizmet pazarındak­i Türk ürünlerini­n payının da artacağına inanıyoruz” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey