Bölge Ekleri

“Türkiye’de üretim için engel yok”

-

Önümüzdeki döneme yönelik yatırım planlarınd­an da bahseden Kasım Sayirkas, “Kazakistan’daki üretim tesisimizd­e yeterli olgunluğa ulaştığımı­zda Türkiye’de üretim yapmamıza engel hiçbir durum olmayacağı­nı düşünüyoru­m” ifadelerin­i kullandı. Sayirkas, Kazakistan’ın bağımsızlı­ğının 30’uncu yılında Orta Asya’nın ekonomisi, siyasal gelişmeler­i, kültürüyle en istikrarlı ülkesi olduğunun altını çizdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey