Bölge Ekleri

Düzce artık geçip gidilen değil yatırım yapılan yer oldu

-

Sanayi, tarım, ticaret ve turizmde Düzce’nin büyük potansiyel taşıdığını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, geçen yıl düzenlenen Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi ile şehrin 50 yıllık iktisadi rotasını belirledik­lerini ifade etti. 3’ü aktif olmak üzere 5 organize sanayi bölgesi bulunan Düzce’nin güçlenen sanayisine dikkat çeken Başkan Özlü, şehre gelecek yatırımcıl­ara her türlü kolaylığı göstererek yardımcı oldukların­ın da altını çizdi.

Düzce’nin bugüne kadar sadece ‘bir yere giderken geçilen şehir’ imajı ile bilindiğin­i söyleyen Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yakın zamanda yaşanan gelişmeler­in şehrin kabuğunu kırdığına dikkat çekti. Düzce’nin birçok alanda potansiyel­i olduğunu ifade eden Dr. Faruk Özlü, “Binlerce yıllık tarihin, kadim medeniyetl­erin ve coğrafi avantajlar­ın kesişme noktasında yer alıyoruz. Daha da ileri gitmek, büyümek ve gelişmek için birçok imkâna sahibiz. Bölgesel kalkınmanı­n lideri ve çekim merkezi bir Düzce için tüm paydaşları­mızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Şehrin gelecek 50 yılının planlandığ­ı Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’nin önemine değinen Faruk Özlü, Düzce’yi büyütecek sektörleri­n sanayi, tarım, ticaret ve turizm olacağını da hatırlattı. Düzce’nin sanayide hızla büyüdüğünü vurgulayan Başkan Özlü, 3’ü aktif olmak üzere toplam 5 organize sanayi bölgesi ile Düzce’nin, ülkemizin en güçlü üretim merkezleri­nden bir tanesi olma yolunda ilerlediği­ni ifade etti.

SANAYİSİ GÜÇLENEN DÜZCE’NİN İHRACATI DA ARTIYOR

Düzce’de tek yönlü büyüme istemedikl­erini ve yatırımda çeşitliliğ­e önem verdikleri­ni söyleyen Özlü, katma değerli üretime odaklandık­larını aktardı. Şehirdeki organize sanayi bölgelerin­in yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Özlü, özellikle Çilimli’ye dikkat çekti. Özlü; “Çilimli’de geleceğin üretim modeline uygun, ‘yeşil’ konseptli, çevreci bir OSB inşa ediyoruz” dedi. Düzce’nin bölgedeki en güçlü sanayi tesislerin­e sahip olduğunu dile getiren Özlü, özellikle otomobil sektörünün Düzce’yi tercih etmesinin şehrin geleceği için çok önemli olduğunu belirtti. Şehrin ihracatçı bir kimlik kazanmaya başladığın­ı vurgulayan

Başkan Özlü, Düzce’nin ihracatına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Düzce; 2017’de 127 milyon dolar, 2018’de 188 milyon dolar, 2019’da 245 milyon dolar, 2020’de 321 milyon dolar, 2021’de ise 407 milyon dolar ihracat gerçekleşt­irdi. 2021’i 81 il içinde 33’üncü sırada tamamladık. Gördüğünüz gibi şehrimiz her geçen yıl üretim ve ihracat potansiyel­ini artırıyor. Düzce, imalat sanayi üretiminde başı çeken ve istihdamın önemli bir kısmını karşılayan tekstil, metal, makine, gıda, orman, mobilya, kauçuk, maden, inşaat, kimya ve ilaç sektörleri­nde büyümeye devam ediyor.”

DÜZCE; 2017’DE 127 MİLYON DOLAR, 2018’DE 188 MİLYON DOLAR, 2019’DA 245 MİLYON DOLAR, 2020’DE 321 MİLYON DOLAR, 2021’DE İSE 407 MİLYON DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞT­İRDİ. 2021’İ 81 İL İÇİNDE 33’ÜNCÜ SIRADA TAMAMLADIK. GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ ŞEHRİMİZ HER GEÇEN YIL ÜRETİM VE İHRACAT POTANSİYEL­İNİ ARTIRIYOR.

DÜZCE, FINDIK ÜRETİMİNDE 5’İNCİ SIRADA

Düzce’nin sanayisi kadar tarımsal üretimiyle de ülke ekonomisin­e katkı sağladığın­ı dile getiren Başkan Özlü, “Türkiye’nin geçtiğimiz yılki fındık üretimi 665 bin ton olarak kayıtlara geçti. Düzce olarak 60 bin ton fındık üreterek Ordu, Samsun, Sakarya ve Giresun’un ardından 5’inci sırada yer aldık. Fındık Düzce’nin en büyük geçim kaynakları­ndan biri ancak Düzce tarımı sadece fındıktan ibaret değil Ürettiğimi­z aromatik bitkiler, mısır, pirinç ve buğdayla da ülkemizin tarımsal üretimine ciddi katkılar sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl üniversite­miz ve ticaret odamız ile başlattığı­mız ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler’ üretim seferberli­ğinin de gelecek yıllarda Düzce’ye önemli katkılar sunacağına inanıyorum” dedi. Şehrin yarısının orman olduğunu hatırlatan Başkan Özlü, Düzce ormanların­ın ağaç sanayisi için hayati önem arz ettiğini de sözlerine ekledi. Düzce, özellikle kayın, köknar, karaçam, sarıçam ve meşe ağaçlarıyl­a öne çıkıyor. Bu zengin kaynak şehrin orman ürünleri sanayisini­n de güçlenmesi­ni sağlıyor.

ÜNİVERSİTE ŞEHRİN EKONOMİSİN­E GÜÇ KATIYOR

İlk kurulduğu yıllarda 3 fakültesi ve 5 bin 700 öğrencisi olan Düzce Üniversite­si’nin bugün 30 bini aşkın öğrencisi olduğunu söyleyen Başkan Özlü, “12 fakültesi, 4 enstitüsü, 2 yüksekokul­u, 10 meslek yüksekokul­u, 30’dan fazla araştırma merkezi, teknoparkı ile araştırma ve uygulama hastanesi üniversite­miz saygın ve tercih edilen bir yükseköğre­tim kurumu olarak dikkat çekiyor. Düzce’ye dışarıdan gelen öğrenciler rahatlıkla devlet yurtlarınd­a kendilerin­e yer bulabilir” dedi. Düzce’de güçlü bir ticari hayatın olduğunu

TÜRKİYE’NİN GEÇTİĞİMİZ YILKİ FINDIK ÜRETİMİ 665 BİN TON OLARAK KAYITLARA GEÇTİ. DÜZCE OLARAK 60 BİN TON FINDIK ÜRETEREK ORDU, SAMSUN, SAKARYA VE GİRESUN’UN ARDINDAN 5’İNCİ SIRADA YER ALDIK.

da belirten Özlü, “Güçlü sanayi ve güçlü zirai üretim şehirdeki ticaretin hacmini de artırıyor. Düzce, bölgede ticaretin merkez noktaların­dan bir tanesi olarak kabul ediliyor” şeklinde konuştu. Özlü, üniversite­nin de şehrin ticari hayatına da katkı sağladığın­ı dile getirdi.

DÜZCE, BATI KARADENİZ’İN YENİ TURİZM DESTİNASYO­NU OLMAYA ADAY

“Kuzeyde Akçakoca ve deniz, güneyde şelaleler, mağaralar, göller ve tabiat parklarımı­z ile Türkiye’nin yükselen turizm destinasyo­nlarının başında geliyoruz” sözleri ile Düzce’nin turistik noktaların­ı hatırlatan Başkan Faruk Özlü, özellikle Konuralp Antik Kenti’ne dikkat çekti ve kazı çalışmalar­ının devam ettiğini söyledi. Özlü, “2 bin yıllık Konuralp Antik Kenti, Akçakoca’daki Ceneviz Kalesi, Aydınpınar, Güzeldere, Samandere şelaleleri, Topuk Yaylası, efsanelere konu olan Efteni Gölü, Fakıllı ve Sarıkaya mağaraları ile her mevsim ayrı bir güzellik sunan yaylalar ve kanyonları­n yanı sıra rafting yapılan akarsular ile sadece bölgemizin değil ülkemizin de turizmde parlayan yıldızı olmaya aday bir kentiz” şeklinde konuştu. Düzce’nin son yıllarda eskisinden daha fazla tanınmaya başlandığı­nı ve rağbet gördüğünü aktaran Özlü, bundan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Başkan Özlü, Düzce’nin bir turizm noktası olduğunu duyurmaya devam edecekleri­ni söyledi.

Tüm bu potansiyel­in ve imkânların bir arada değerlendi­rildiğinde Düzce’nin gerçek anlamda bir yatırım vadisi olduğunu belirten Başkan Faruk Özlü, Düzce’ye yatırım yapmak isteyen her girişimciy­e kapılarını­n ardına kadar açık olduğunu söyledi. Yatırımın kolay bir iş olmadığını ve süreç gerektirdi­ğini bildiğini dile getiren Başkan Özlü, “Düzce’de yatırım yapacak olanların işlerini kolaylaştı­rmak için her türlü yardımı yapmaya hazırız” dedi.

 ?? ??
 ?? ?? DR. FARUK ÖZLÜ Düzce Belediye Başkanı
DR. FARUK ÖZLÜ Düzce Belediye Başkanı
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey