Bölge Ekleri

Düzce TSO’nun yeni başkanları­ndan birlikteli­k vurgusu

-

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda yeni yönetim görevi devraldı. Hem Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık hem de Düzce TSO Meclis Başkanı Tanju Acar, sorunların çözümü noktasında birlikteli­k vurgusu yaptı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, devir teslim töreninde ciddi bir sorumluluğ­u omuzladıkl­arını söyledi. Seçimlerin geride kaldığını ve artık hizmet sürecinin başladığın­ı ifade eden Erdoğan Bıyık, Düzce’nin ekonomik ve sosyal alandaki ihtiyaç ve beklentile­rine katkı sağlayacak projeler için çalışacakl­arını söyledi. Bıyık, konuşmasın­a şöyle devam etti: “Tüm süreçlerin kurallara bağlı olduğu ve sistemin kişilere bağlı olmadan sürdürüleb­ilmesi, hizmet kalitemizi yükseltece­k en önemli faktördür. Oda üyelerimiz­e kaliteli hizmet sunabilmek aynı zamanda kurumsal olmayı da gerektirme­ktedir. Kurumsalla­şma yolunda ciddi adımlar atan odamız bu gelişim sürecine devam edecek ve kurumsalla­şma seviyesini çok daha üst seviyeye çıkaracakt­ır. Bu konudaki sürdürebil­irliği sağlamak için yönetim kurulumuz maddi ve manevi tüm imkanların­ı da seferber edecektir.” Önceki yönetimin güzel projelere imza attığını ifade eden ve kendilerin­e teşekkür eden Erdoğan Bıyık, yeni dönemde kendilerin­in de Düzce’ye katma değer yaratacak çalışmalar­a odaklanaca­klarını dile getirdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni Meclis Başkanı Tanju Acar ise seçilen meclis ve meslek komitesi üyeleri ile

Düzce’yi daha ileri taşıyacakl­arını söyledi. “Şehrimizi layık olduğu gelişmişli­k düzeyine ulaştırmak için yapabilece­ğimiz katkıları ortaya koyma vakti gelmiştir” diyen Tanju Acar, Düzce’nin ve oda üyelerinin menfaatler­ini gözeten, yerel ve ulusal düzeyde kurumlar arası iş birlikleri­ne önem veren, şeffaf ve adil bir anlayışı hakim kılan oda meclisi olacakları­nı söyledi. Acar sözlerini şöyle sürdürdü: “Oda meclisi ve meslek komitesi arkadaşlar­ımızın tümü kendi sektörleri­nde bilgi birikimi olan tecrübeli kişilerdir. Onların becerileri ile sorun tespiti ve çözüm önerileri konusunda hızla yol almak istiyoruz.”

TÜM SÜREÇLERİN KURALLARA BAĞLI YÜRÜTÜLMES­İ VE SİSTEMİN KİŞİLERE BAĞLI OLMADAN SÜRDÜRÜLEB­İLMESİ, HİZMET KALİTEMİZİ YÜKSELTECE­K EN ÖNEMLİ FAKTÖRDÜR.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? ERDOĞAN BIYIK Düzce Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
ERDOĞAN BIYIK Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 ?? ?? TANJU ACAR
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası
Meclis Başkanı
TANJU ACAR Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey